Un acord de colaborare ce vizează schimburi de experienţă ale dascălilor din dreapta şi stânga Prutului a fost semnat recent, a anunţat Ion Achiri, şeful Centrului de Excelenţă Didactică din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Chişinău, prezent la Iaşi pentru a lua parte la manifestările organizate în cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic „Spiru Haret”.

„Am semnat un acord de colaborare cu Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi pentru a intensifica schimburile de experienţă şi formarea continuă atât la noi, în Chişinău, cât şi la Iaşi. Vom face schimbul acesta de experienţă şi pentru dezvoltarea educaţională”, a declarat şeful Centrului de Excelenţă Didactică din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Chişinău.

În perioada 5-8 octombrie, la Iaşi, se desfăşoară Zilele Casei Corpului Didactic ‘Spiru Haret’, eveniment în cadrul căruia dascălii se reunesc pentru a dezbate probleme ce vizează formarea cadrelor didactice, circulaţia informaţiei prin vectori inter şi transgeneraţionali, învăţarea autentică în mediul nonformal, cooperarea transfrontalieră în formarea profesională continuă.

Inspectorul Şcolar Judeţean Iaşi, Camelia Gavrilă, a declarat în deschiderea evenimentului că educaţia este un concept esenţial legat de definirea fiinţei umane.

„Responsabilitatea unei societăţi este majoră în raport cu acest domeniu. Educaţia îşi are valorile ei tradiţionale dar, în acelaşi timp, trebuie să răspundă unor deziderate ale secolului, ale contextului, pentru că fiecare generaţie are alte aspiraţii, alte valori, alte contexte de realizare profesională. Nu putem rămâne nicicum captivi doar în ceea ce înseamnă trecut, valoarea trecutului, fără a fi atenţi la schimbări şi la modificările prezentului”, a declarat Camelia Gavrilă.

La rândul său, directorul Casei Corpului Didactic, Silviu Iordache, a declarat jurnaliştilor că toate activităţile evenimentului îşi propun crearea unui cadru care să stimuleze interesul mediului educaţional pentru activitatea de formare, să promoveze oferta de programe pentru acest an şcolar şi să aducă în atenţia publicului preocupările, iniţiativele, interesele profesionale ale instituţiei. AGERPRES