Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău, partener într-un nou Proiect Comenius

alecsandri_comenius.jpgÎn perioada 7-11 mai, o delegaţie a Colegiului Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău, formată din elevii Bogdan Petrea, Raluca Bătrînu, Dragoş Perju, Alexandru Lupu, Beatrice Botezatu, Ioana Dumitraşc, Iustin Lasău, Ioana Diaconescu, Bianca Alexandru, Claudiu Ciubotaru, însoţiţi de prof. consilier şcolar Lidia Blidariu, coordonator de proiect, dr. adjunct prof. Liliana Aflorei, prof. Florenţa Popa, prof. Maria Creţu şi profesor inginer Ingrid Armaşu, au participat la o mobilitate internaţională în oraşul Isperih, regiunea Razgrad, Bulgaria, în cadrul Proiectului Multilateral Comenius “Sur la trace du notre heritage culturel en Europe” – STRANHECE, 2011-2013.

Pentru aceasta reuniune elevii din Alecsandri au avut de realizat, pe baza competenţelor lingvistice şi TIC, cercetări şi produse creative legate de personalitatea studiata în proiect, George Enescu, de schimburile culturale cu Italia si Spania( jurnale), logouri pentru întâlnirea din Bulgaria, filme despre şcoala noastră. Realizările noastre au fost oferite şcolilor partenere în cadrul reuniunii.

În cadrul întâlnirii de la Isperih, fiecare şcoală a prezentat produsele proiectului. “Elevii şi profesorii CNVA au lucrat intens, realizând mai mult de 30 produse, filme, materiale diseminative, broşuri şi prezentări în PPT, site, blog, ceea ce a atras o bună apreciere din partea partenerilor noştri. Sunt bucuroasă pentru determinarea pe care au arătat-o elevii şi profesorii implicaţi în proiect şi în această mobilitate in Bulgaria. Port recunoştinţă partenerlor bulgari deasemenea pentru organizarea reuniunii de bilanţ”, a declarat prof. consilier şcolar Lidia Blidariu, profesor coordonator al proiectului “Pe urmele moştenirii noastre culturale in Europa”.