Catedra de limba şi literatura română, împreună cu Grupul de cercetare interdisciplinară LOGOS, de la Facultatea de Litere a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, vă invită, în cadrul colocviului anual din luna februarie, la un schimb de idei pe tema – insistent vizată astăzi de către antropologi, sociologi, politologi, filologi, specialişti în marketing şi resurse umane – a plurilingvismului şi interculturalităţii.

Colocviul cu participare internaţională „Plurilingvism şi interculturalitate” va avea loc pe 26 februarie, la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Aşa cum se ştie, noua înţelegere a culturii depăşeşte – sau mai curând integrează la alt nivel – moştenirea culturii majore/ savante/ livreşti. Astfel văzută, cultura nu-şi ignoră dimensiunea socială, nici pe aceea pragmatică; redefinită, ea subsumează, deopotrivă, un ansamblu de practici, de reprezentări şi deprinderi pe care tocmai apartenenţa sa la o colectivitate le pune la îndemâna unui individ şi îi conturează, în bună măsură, identitatea.

Dincolo de modele(le) intelectuale ale momentului, patrimoniul cultural universal – în sensul lui cel mai larg – e un produs intercultural. Regăsim în el bogata sinteză a unor elemente moştenite de la o multitudine de etnii, de tradiţii spirituale şi de practici sociale, care s-au întâlnit, concurat şi împletit de-a lungul timpului.

Direcţiile de reflecţie şi discuţie propuse pentru actuala ediţie a colocviului sunt următoarele:

– reprezentare lingvistică şi mentalitate colectivă; imaginar literar şi ideologie;
traducere, comparatism şi interculturalitate;

– cultură şi literatură română în context european;

– premise etno-/ antropologice ale interculturalităţii;

– reprezentare, imagologie, comunicare interculturală;

– mituri contemporane;

– verbal şi nonverbal: coduri de reprezentare şi dialog intercultural;

– limbajul natural şi noile tehnologii (multi)media.

Cadrul teoretic provine din studiile culturale, antropologia culturală – etnologie, folclor, etnolingvistică, antropologia literaturii şi a teatrului, antropologia comunicării – istoria şi critica literară, ştiinţele comunicării şi ale limbajului. El poate fi încă extins, atâta vreme cât se pliază pe tema generală a colocviului.

Comunicările pot fi prezentate în limbile română, engleză sau franceză. Comitetul de organizare a colocviului este următorul: Lector dr. Luminiţa Drugă; Lector dr. Adrian Jicu; Lector dr. Violeta Preda; Lector dr. Mariana Târnăuceanu; Asistent dr. Mihaela Hriban; Asistent dr. Petronela Savin; Asistent drd. Gabriela Andrioai; Coordonator: Lector dr. Nicoleta Popa Blanariu.