Camera Deputaţilor a adoptat, pe 31 octombrie, o propunere legislativă care prevede interzicerea în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale a comportamentelor care constau în violenţa psihologică – bullying.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale, în sensul înfiinţării unor compartimente de consiliere parentală pentru familiile elevilor care au săvârşit acte de violenţă psihologică şi consiliere pentru elevi, astfel încât cei implicaţi să poată beneficia de evaluare şi asistenţă psihologică de specialitate.

În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/teme/ cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de violenţa psihologică, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii educaţionale potrivite.

Conform proiectului adoptat, violenţa psihologică – bullying – este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, în mod constant şi repetat, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva

unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile persoane, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează normele metodologice de aplicare, ce se aprobă prin ordin de ministru.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat cu acest proiect. AGERPRES