Absolvenţii claselor a XII-a care au luat examenul de Bacalaureat preferă să devină specialişti în psihologie, economie şi administrarea afacerilor, comunicare şi sport, numărul celor care şi-au depus dosarele, în prima zi de înscriere, pentru un loc la facultate fiind la jumătate faţă de anul anterior.

Potrivit statisticilor realizate de reprezentanţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în prima zi de înscriere pentru cursurile universitare de la cele 15 facultăţi au fost depuse 544 de dosare ale absolvenţilor clasei a XII-a pe cele 3.360 de locuri de la buget, spre deosebire de anul anterior când în prima zi au fost depuse 927 de dosare.

Dintre cele 544 de dosare cele mai multe au fost depuse la Facultatea de Psihologie – 60 de dosare pe 120 de locuri, Informatică – 43 de dosare pentru 275 de locuri, Ştiinţe ale comunicării – 16
înscrişi pe 45 de locuri, Educaţie Fizică şi Sport – 36 dosare pe 70 de locuri, în timp ce la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor sunt 114 înscrişi pe 821 de locuri bugetate.

În urmă cu un an, în prima zi de înscriere pentru cursurile universitare 2010 – 2011 la cele 15 facultăţi au fost depuse 927 de dosare ale absolvenţilor clasei a XII-a pe cele 3.325 de locuri de la buget. Dintre cele 927 de dosare, cele mai multe au fost la facultăţile de Drept, Economie şi Administrarea Afacerilor, Informatică, Jurnalism sau Psihologie. Potrivit rectorului Universităţii „Al. I. Cuza”, pentru anul universitar 2011 – 2012 absolvenţii de liceu care au reuşit să treacă de examenul de Bacalaureat se vor putea înscrie pe unul dintre cele 6.860 de locuri, pentru aproape 100 de programe de studii de licenţă. Dintre acestea, 3.360 sunt locuri la buget, iar 3.500 sunt cu taxă.

Admiterea este organizată, la majoritatea facultăţilor, sub forma concursului de dosare, singura excepţie fiind la Facultatea de Drept, unde candidaţii vor susţine, începând din acest an, o probă la disciplina Limba română ce va reprezenta 50 la sută din media finală. De anul anul acesta, candidaţii vor avea la dispoziţie şi patru specializări în limbi străine – Administrarea afacerilor, Informatică şi Matematică (în engleză – n.r.), respectiv Geografia turismului (în limba franceză – n.r.). Pentru aceste specializări, candidaţii vor prezenta la înscriere un certificat de competenţe lingvistice eliberat de o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În lipsa unui astfel de document, vor susţine o probă de competenţă lingvistică notată cu admis/ respins. De asemenea, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, unde sunt 821 de locuri fără taxă, 1.145 de locuri cu taxă, înscrierea se poate face şi online, pe baza unor copii scanate ale actelor, împreună cu chitanţa care dovedeşte plata taxei de înscriere. Printre cele 6.860 de locuri scoase la admitere, conducerea UAIC pune la dispoziţie şi 40 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru candidaţii de etnie romă şi 33 de locuri pentru candidaţii din Republica Moldova care au terminat un liceu în România. Candidaţii moldoveni se mai pot înscrie şi pe unul dintre locurile cu taxă scoase la concurs, indiferent dacă au terminat liceul în România sau Republica Moldova. AGERPRES