casa copr did bacau.jpgCasa Corpului Didactic (CCD) Bacău organizează, în premieră naţională, programul de formare continuă „Comunicare şi leadership”, avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, care urmează a se derula până pe 25 octombrie inclusiv.

„Obiectivul vizat îl constituie dezvoltarea şi gestionarea relaţiei conducerii unităţilor de învăţământ cu membrii Consiliilor Şcolare ale Elevilor, prin facilitarea procesului de exprimare şi luare de decizie al elevilor, în context instituţional şcolar”, a declarat profesorul Gabriel Stan, director CCD Bacău.

El a precizat că „sunt dezvoltate competenţe de facilitare şi transfer, de gestionare şi coordonare a cadrelor didactice în relaţia cu membri ai Consiliului Elevilor din unităţile şcolare, dar şi implicarea, ulterioară, a participanţilor, la nivelul unităţii de învăţământ, pentru creşterea gradului de vizibilitate a activităţilor derulate de Consiliul Şcolar al Elevilor, pentru conştientizarea importanţei existenţei acestui for”. „Vizăm, însă, şi sporirea interesului cadrelor didactice pentru activităţile extracurriculare”, a spus profesorul Dumitru Ficuţă, coordonatorul proiectului.

Potrivit acestuia, „la cursuri sunt prezenţi consilieri educativi şi coordonatori pentru proiecte ori programe educative şcolare şi extraşcolare din învăţământul gimnazial şi liceal, dar şi profesori diriginţi, inspectori şcolari, metodişti ori coordonatori ai Consiliilor Judeţene ale Elevilor, iar „cadrele didactice care participă la curs vor îndeplini în cadrul acestui proces electiv un important rol de facilitatori”.
Iniţierea acestui nou program de formare lansat de CCD Bacău se suprapune cu alegerile din cadrul Consiliului Elevilor, care, anul acesta, se vor reorganiza în toate unităţile de învăţământ preuniversitar, cu precădere în licee. AGERPRES