Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vă aduce la cunoştinţă faptul că Recursul în interesul legii înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de către Procurorul general al României, d-na Laura Codruţa Kovesi, pentru aplicarea unitară a Legii 221/2008, a fost formulat în urma sesizării Colegiului de conducere al Curţii de Apel Galaţi.

F.S.L.I. precizează că acest demers a fost iniţiat de către Sindicatul Liber din Învăţământ Tecuci – Galaţi şi Sindicatul Liber ‘Educaţia’ Galaţi, afiliate la federaţia noastră, care au solicitata în instanţă aplicarea corectă şi unitară a Legii nr. 221/2008.

Argumentăm cele spuse mai sus printr-un extras din Recursul în interesul legii expediat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 26.01.2011:


‘În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la ,,Aplicarea dispoziţiilor Legii nr.221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, referitor la pretenţiile formulate de această categorie de personal, având ca obiect plata diferenţelor dintre drepturile salariale încasate şi cele cuvenite în baza acestui act normativ, începând cu data de 1 octombrie 2008, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii.’

BUrmare sesizării formulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi nr. 3225/25A din 13 mai 2010, transmisă prin adresa nr.47/SU/2010 din 19 mai 2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, s-a verificat practica judiciară la nivelul întregi ţări, în problema de drept enunţată, constatându-se că aceasta este neunitară atât sub aspectul temeiniciei acţiunilor formulate de reclamanţi vizând acordarea diferenţelor dintre drepturile salariale cuvenite în baza Legii nr. 221/2008, începând cu data de 1 octombrie 2008 şi drepturile salariale efectiv încasate, cât şi sub aspectul perioadei pentru care au fost recunoscute aceste drepturi.’