Un număr de 729 de candidaţi s-au înscris pe cele 262 de locuri disponibile la Facultatea de Automatizări Calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi, o concurenţă similară înregistrându-se şi la Facultatea de Arhitectură, facultăţi unde examenul de admitere va avea loc joi.

Tot timpul am avut concurenţă, cam între doi şi trei candidaţi pe loc. În ultimii ani, s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului celor care vor să studieze la facultatea noastră. Studenţii vor fi selectaţi din rândul absolvenţilor de liceu înscrişi la concurs. Aceştia vor susţine un examen care constă într-un test grilă. Nota de admitere constă în media de la test şi cea de la bacalaureat. Testul de matematică se bazează pe programa de matematică Mate-info. Sunt admişi fără examen câştigătorul locului I la concursul ‘IT Marathon’, secţiunea „Programator junior” organizat de LSAC în colaborare cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare, precum şi candidaţii care în timpul studiilor liceale au luat premiul 1, 2, 3 sau menţiune la concursurile şi olimpiadele naţionale de Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică, Fizică„, a declarat Vasile Manta, decanul Facultăţii de Automatizări Calculatoare din cadrul TUIASI.

O concurenţă similară este şi la Facultatea de Arhitectură, unde au fost înregistrate 178 de dosare pentru 87 de locuri. Pentru admiterea la această facultate, absolvenţii de liceu vor susţine joi proba de desen tehnic şi liber, urmând ca pe 24 iulie să fie afişate rezultatele.

Media de admitere se va calcula în funcţie de media de la bacalaureat, care reprezintă 20 la sută din notă, şi nota de la proba de desen, care va fi 80 la sută din notă. Candidaţii care au obţinut în timpul studiilor liceale distincţii sau premiile 1, 2 sau 3 la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale din domeniul Arhitectură sunt declaraţi admişi fără concurs şi fără plata taxei de înscriere.

La celelalte facultăţi din cadrul TUIASI, admiterea prin concurs de dosare va continua până la sfârşitul lunii iulie. Candidaţii se pot înscrie completând şi formularul online de acasă. Cu ajutorul formularului online, viitorii studenţi pot bifa, în ordinea preferinţelor, toate facultăţile şi toate specializările la care vor să se înscrie şi pot alege dacă vor să intre în concurs şi pentru locurile la taxă, în cazul în care nu prind un loc la buget.

Absolvenţii de liceu din Republica Moldova şi Ucraina sunt scutiţi de taxa de admitere şi primesc o noapte de cazare gratuită în Campusul Tudor Vladimirescu în momentul în care vin să se înscrie la TUIASI. Aceştia se pot înscrie şi la Bălţi, Chişinău şi Ungheni, în perioada 13 – 14 iulie, urmând să îşi depună documentele în original la Iaşi, după 27 iulie.

Până miercuri, la orele 13.00, au fost înregistrate 205 dosare la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 135 de dosare la Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, 205 dosare la Facultatea de Mecanică, 128 dosare la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, 112 la Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial. Cele mai puţine dosare au fost depuse la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului. AGERPRES