univ_politehnica_timisoara.jpgFacultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnica „Traian Vuia” Timişoara (UPT) a atras cel mai mare număr de candidaţi din ultimii ani care doresc să devină specialişti IT, iar concurenţa a ajuns la şapte pe un loc. Potrivit rectorului UPT, prof. univ. dr. Viorel Şerban, aproximativ 3.500 de absolvenţii ai claselor a XII-a, care au absolvit bacalaureatul, s-au înscris la Universitatea Politehnică, instituţia punând la dispoziţie 2.200 de locuri bugetate.

„Cea mai mare concurenţă este la specializarea informatică din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, unde sunt şapte candidaţi pe un loc bugetat. Aici s-au înscris 396 de concurenţi şi sunt disponibile 55 de locuri bugetate, iar admiterea se face pe bază de concurs de dosare”, a afirmat marţi rectorul Viorel Şerban.

Marţi a avut loc proba scrisă la matematică pentru cei care s-au înscris la specializările Calculatoare, Tehnologia Informaţiei şi Ingineria Sistemelor, respectiv Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii. La testare au participat 1.046 de candidaţi, care se luptă să ocupe unul din cele 570 de locuri bugetate disponibile pentru aceste domenii.

La Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, specializarea Arhitectură, se oferă 65 de locuri bugetate pentru care concurează 129 de tineri. Examenul a avut loc luni, iar marţi a început prima rundă de confirmări.

Domeniile cele mai căutate de viitorii studenţi sunt Inginerie Electrică (161 de înscrişi pe 90 de locuri bugetate), Ştiinţe ale Comunicării (137 de candidaţi pe 45 de locuri bugetate), Inginerie Geodezică (80 de înscrişi pe 45 de locuri bugetate), Inginerie şi Management (261 de tineri pe 145 de locuri bugetate), respectiv Mecatronică şi Robotică (155 de înscrişi pe 88 de locuri bugetate).
Media concurenţei la UPT este în acest an de 1,6 candidaţi pe un loc bugetat.

Instituţia oferă în această sesiune 3.120 de locuri, dintre care dintre care 2.200 bugetate, iar 920 cu taxă, pentru ultima categorie taxa pentru anul de studiu variind între 2.400 de lei şi 4.200 de lei, în funcţie de facultate. AGERPRES