Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, în parteneriat cu Universitatea „Danubius” din Galați (Facultatea de Drept) lansează începând cu data de 1 iulie înscrierile pentru Concursul I de practică din cadrul proiectului “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ” – POCU/90/6.13/6.14/107584.

Obiectivul general al acestui proiect în cadrul căruia Universitatea “Danubius” din Galați este partener constă în facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă pentru 235 de studenți din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia prin dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea numărului de studenți care își găsesc un loc de muncă ca urmare a participării la activitățile proiectului.

Studenții / masteranzii ce doresc să participe la concurs trebuie să fi finalizat stagiul de practică și să fi susținut colocviu de practică primind recomandare de participare la concurs din partea Supervizorilor stagii de practică.

Pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să depună până pe 20 septembrie dosarul de candidatură cu toate documentele necesare la expertul concurs/competiții. Dosarul de candidatură va conține:

– Recomandarea de participare la concurs din partea Supervizorului stagii de practică;

– Cererea de participare la concurs.

Concursul se va desfășura în zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2019 la sediul Universității “Danubius” din Galați.

Concursul constă în susţinerea unei probei orale de tip interviu de angajare ce va avea ca tematică informațiile dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică desfășurate la firmele partenere.

Pe data de 30 septembrie va avea loc sesiunea de premiere în cadrul căreia vor fi acordate următoarele premii:Premiul I – 1.000 lei, Premiul II – 900 lei și Premiul III – 800 lei.

Regulamentul concursului precum și alte detalii legate de organizarea și desfășurarea concursului vor fi publicate pe site-ul universității “Danubius” din Galați, www.univ-danubius.ro.