Şcoala Generală „Mihai Eminescu” Arad, în parteneriat cu Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad, Şcoala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei, jud. Suceava şi Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău, jud.Sălaj organizează în data de 10 decembrie 2010, prima ediţie a concursului internaţional: „Creativitate şi tradiţie în noaptea de Crăciun”.

Secţiuni:


1. Ornamente de Crăciun – tehnica de lucru, precum şi materialele folosite pentru confecţionarea ornamentelor sunt la alegerea fiecărui participant. Lucrările vor fi însoţite de o etichetă care va cuprinde: numele şi prenumele elevului, şcoala, clasa, localitatea, judeţul, ţara, cadrul didactic îndrumător. (Lucrările primite în concurs nu se returnează.)2. Prezentări Power Point ale diferitelor obiceiuri şi tradiţii de Crăciun. Prezentările vor cuprinde 10-15 slide-uri; se punctează originalitatea. Lucrările copiate de pe internet vor fi descalificate. Fiecare prezentare va cuprinde şi: numele şi prenumele elevului, şcoala, clasa, localitatea, judeţul, ţara, cadrul didactic îndrumător.3. Atelier confecţionare măşti – specifice zonei Bucovinei. Atelierul va fi realizat de către elevii Şcolii cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei, jud. Suceava şi se va adresa doar elevilor participanţi direct la concurs.


4. „Noi umblăm şi colindăm” – colinde şi obiceiuri de Crăciun,

Secţiunea vizează elevi din judeţul Arad, organizatorii neputând asigura transportul şi cazarea participanţilor. Înscrierea se va face prin completarea şi expedierea fişei de înscriere ataşate pe adresa persoanei de contact.


Metodologia concursului:


Taxa de participare este de 10 lei/cadru didactic; banii pot fi trimişi în acelaşi plic cu lucrările, ori prin mandat poştal la adresa: Ciucaş Adriana, Arad, Str. Emanoil Gojdu nr.2, ap.2, cod. 310090, jud. Arad. Această taxă va acoperi cheltuielile cu tipărirea diplomelor şi amenajarea expoziţiei.

Fiecare cadru didactic va putea participa cu maximum 4 lucrări ale elevilor la oricare din secţiunile amintite.

Lucrările vor fi însoţite de Fişa de înscriere şi un plic format A4 autoadresat, timbrat cu 4 lei.

Înscrierea în concurs se va face până la 30 noiembrie 2010, urmând ca lucrările să fie expediate până la data de 5 decembrie 2010, data poştei.Jurizarea pe secţiuni va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere până la data de 8 decembrie 2010. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiunie şi grupă de vârstă şi diplome de participare.


Termenul de expediere a diplomelor 15 ianuarie 2011.


Persoane de contact:

– Prof. Ciucaş Adriana, Tel. 0741452897; e-mail : ciucas_adri@yahoo.com


– Prof. Teuca Calin, Tel. 0757505273; e-mail: calin_teuca@gmail.com