TEMA: „Grădinița și școala mea văzută prin ochi de copil”


ORGANIZATORI: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII „ROMUL LADEA” ORAVIȚA


SCOPUL:

Stimularea potenţialului artistic al preşcolarilor și elevilor

Creșterea interesului pentru creații literare al elevilor prin înţelegerea frumuseţii şi armoniei limbii române;GRUPUL ŢINTA:

Preşcolarii

Elevii claselor I – IV ;COMISIA DE JURIZARE: Profesori de specialitate; Educatoare; Învăţătoare; Reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin; Reprezentant al Casei Corpului Didactic Caraş-Severin; Reprezentanți ai părinților.PERIOADA DESFAŞURARII: 21 martie 2011 – 12 mai 2011

Depunerea/expedierea lucrărilor: 21 martie 2011 – 27 aprilie 2011

Perioada de evaluare: 3 mai 2011- 6 mai 2011

Expoziție: 10 mai 2011 – 12 mai 2011

Expedierea diplomelor: 16 mai 2011 – 3 iunie 2011SECŢIUNI:

I – CREAȚII ARTISTICE (desen, pictură, colaj) pentru preșcolari și elevii claselor I-IV;

II – CREAȚII LITERARE pentru elevii claselor I-IV.REGULAMENTUL CONCURSULUI :

Depunerea lucrărilor se face până la data de 27 aprilie 2011 (data poştei) pe adresa:
Liceul Teologic Baptist Reșița, Al. Tineretului, nr. 9 cu menţiunea „Pentru concurs” sau la sediile unităților școlare organizatoare

Împreună cu lucrările se va trimite fişa de înscriere, și dovada achitării taxei de participare în valoare de 5 lei/lucrare, şi plicul autoadresat(pentru participanții care nu participă direct).


Pentru participanții din afara țării taxa de participare este 3 EURO /lucrare sau 5 USD/lucrare


Fiecare preșcolar/elev poate participa cu o lucrare/secțiune.

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.


Se vor acorda pentru fiecare secțiune diplome pentru locurile I, al II-lea, al III-lea, menţiuni pe nivel/clasă de studiu, precum şi diplome de participare.CONDIŢII DE PARTICIPARE:


Se pot înscrie la concurs preşcolari şi elevi ai claselor I – IV


Formularul de înscriere(anexa 1) va fi completat şi trimis obligatoriu odată cu lucrările și dovada achitării taxei de înscriere


Pentru secţiunea I vor fi luate în considerare lucrări create doar de preşcolari şi elevi, având format A4.

Pentru lucrările de la secțiunea I, pe verso se vor scrie, pe etichetă(anexa 2), cu majuscule, următoarele: titlul lucrării, numele şi prenumele preșcolarului/elevului, clasa/grupa, şcoala/grădiniţa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, unitatea şcolară.

Pentru secțiunea II creaţiile literare (versuri sau proză) vor fi redactate numai în format WORD. Titlul lucrării va fi scris cu caractere de 14 BOLD, Times New Roman; la două rânduri de titlu se va începe redactarea cu caractere de 12; spaţiul dintre rânduri va fi de 1. La începutul lucrării se va trece numele şi prenumele elevului și a cadrului didactic coordonator, precum și școala de proveniență.


Numărul maxim de pagini pentru o creaţie literară este de 2 pagini.


Taxa de participare poate fi achitată:


– la sediile școlilor: Liceul Teologic Baptist Reșița
Școala cu clasele I-VIII „Romul Ladea” Oravița


– prin mandat poștal, la adresa Liceul Teologic Baptist Reșița
Al. Tineretului, nr. 9
320126 Reşiţa
Caraş-Severin


– prin virament bancar pe numele SZUCS ALEXANDRU, în contul deschis la BANCA TRANSILVANIA, sucursala Reșița Nord(B-dul Republicii nr.6, sc.II, fax 0255/220.027), judeţul Caraş-Severin
RON: RO64BTRL01101201G50928XX
USD: RO88BTRL01102201G50928XX
EURO: RO39BTRL01102201G50928XX

– Împreună cu lucrările se va depune dovada depunerii sumei corespunzătoare participării


PERSOANE DE CONTACT:

Şcoala cu clasele I-VIII „Romul Ladea” Oraviţa, inst. Arnăutu Rozalia Aurora, rozalia_orv@yahoo.com, 0761664839

Liceul Teologic Baptist Reșița, inst. Șmac Vuc Luciana, lucianasmac@yahoo.com, 0769005498