Pe 3 iulie 2020, a fost emis Ordinul Rectorului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava cu privire la modificarea calendarului concursului pentru selecția decanilor celor 10 facultăți din cadrul USV.

Astfel, concursul public pentru selecția decanilor se va desfășura potrivit noului calendar, publicat pe pagina web a universității. De asemenea, planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să fie publicate pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Alegeri. Doar candidații care au primit avizul din partea Consiliului facultății vor fi evaluați de comisia de concurs, care va fi formată din Rector și cei 4 prorectori.

Menționăm faptul că membrii comisiei nu trebuie să fie în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, așa cum au fost aceste stări definite prin Legea Educației Naționale și Carta Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În vederea selecției decanului unei facultăţi, fiecare membru al comisiei de concurs evaluează candidații, pe baza următoarelor criterii:

  • calitatea planului managerial;
  • compatibilitatea planului managerial al candidatului cu planul managerial al Rectorului;
  • cunoștințele privind legislația specifică (Carta USV, Legea Educației Naționale, Metodologia de evaluare externă a ARACIS, Planul managerial al Rectorului);
  • modul de relaționare și de comunicare;
  • componența echipei propuse pentru conducerea facultății.

Rezultatele concursului vor fi anunțate oficial pe site-ul www.usv.ro, secțiunea Alegeri. În situația în care niciun candidat nu întrunește calificativul ADMIS la toate cele 5 criterii sau nu există cel puțin 2 candidați avizați de Consiliul facultății, concursul va fi reluat, stabilindu-se un nou calendar.

Pentru detalii suplimentare și noul calendar al concursului, vă rugăm să accesați următoarea legătură: https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Alegeri/2020/decani/Ordinul%20rectorului%20USV%20nr%20204%20din%2003.07.2020.pdf