Şcoala cu clasele I- VIII Panticeu, în parteneriat cu Asociaţia Ecologică Turismverde Bucureşti, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj, Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj- Napoca, Şcoala cu clasele I- VIII Cîrta Sibiu, organizează concursul interjudeţean intitulat „Povestea foii de hârtie”.

Concursul se regăseşte în Calendarul Activităţilor Educative Interjudeţene şi Regionale- 2012 , poziţia 285. Obiectivul principal urmărit este educarea elevilor în ceea ce priveşte valorificarea şi reciclarea deşeurilor menajere în general şi a celor de hârtie în special, în vederea reducerii impactului acestora cu mediul.

Pot participa elevii din toate unităţile şcolare din ţară (primare, gimnaziale şi liceale), având următoarele categorii de vârsta: 8- 11 ani (născuţi 2004- 2001); 12- 15 ani (născuţi 2000- 1997); 16- 19 ani (născuţi 1996- 1993).

Concursul se va desfăşura pe doua secţiuni:

A. Secţiunea I: concurs de artă decorativă ce presupune confecţionarea unor obiecte de hârtie obţinută manual din deşeuri de hârtie (participare indirectă)

B. Secţiunea a II-a: presupune elaborarea unor documente în format Power- Point privind tema concursului: „Povestea foii de hârtie” (participare indirectă).

Lucrările vor fi trimise pe adresa de email a concursului scoalapanticeu@yahoo.com, pana la data de 25 mai 2012, avand inscris la subiect: „Concurs_povestea_foii_de_hartie”. Data-limită de primire a lucrărilor pentru ambele sectiuni este 25 mai.

Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi premiul publicului, pentru fiecare secţiune şi nivel de vârstă. Pentru fiecare lucrare participantă se va expedia suma de 4 lei, prin mandat poştal, la adresa Şcoala cu clasele I- VIII Panticeu, str. Principală nr.89, comuna Panticeu, 407445, judeţul Cluj. Această taxă va include realizarea diplomelor de merit pentru premianţi, respectiv a diplomelor de participare pentru toţi participanţii la concurs şi transmiterea lor. Detalii privind procesul de obţinere manuală a hârtiei din deşeuri aflaţi accesând link-ul: http://povesteafoiidehartie.blogspot.com/. Persoană de contact: Prof. Ofelia Cornelia POPA, telefon: 0744810282, email: ofeliapopa@hotmail.com.