In anul scolar 2010-2011 Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacau, in cadrul proiectului educativ „EDUCATIE SI FORMARE PRIN CREATIVITATE SI INOVARE – EduForCreatIv”, va organiza si desfasura Concursul national de creativitate si inovare „Dumitru Mangeron” – Editia I – Bacau, 20-22 mai 2011. Concursul se adreseaza urmatoarelor categorii de elevi: – elevi de la invatamantul liceal-tehnic (IX-XII/XIII); – elevi din invatamantul gimnazial (V-VIII); – elevi care participa la cercurile tehnico-aplicative din cadrul palatelor/cluburilor elevilor.

Concursul de creativitate şi inovare „Dumitru Mangeron”, Ediţia I – Bacău, 20-22 mai 2011 reprezintă activitatea principală din cadrul Proiectului educativ „EDUCAŢIE ŞI FORMARE PRIN CREATIVITATE ŞI INOVARE – EduForCreatIv”, proiect cuprins pentru anul şcolar 2010-2011 în CAE şi al cărui aplicant este Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău.Concursul se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar cu aptitudini şi înclinaţii deosebite pentru domeniile educaţiei tehnologice: gândire teoretică şi analitică, gândire tehnică, gândire originală, flexibilitatea gândirii, priceperi practice şi experimentale, inventivitate, imaginaţie ştiinţifică anticipativă, aptitudini creative şi inovative, etc. La Concursul de creativitate şi inovare „Dumitru Mangeron” poate participa orice elev din învăţământul preuniversitar care aparţine unei „categorii de participare” dintre cele precizate la Secţiunea III – Secţiunile şi domeniile concursului (regulamentul concursului). Elevii pot participa individual sau în echipe formate din maxim 3 elevi.Pentru participarea la concurs elevii trebuie să elaboreze creativ proiectul de execuţie şi să realizeze practic, inovativ, un produs (conform precizărilor din cadrul Secţiunii VI – Elaborarea şi prezentarea lucrărilor – regulamentul concursului).

În demersurilor lor de elaborare, proiectare şi realizare a produsului elevii sau echipele de elevi vor fi îndrumaţi de cadre didactice din cadrul învăţământului preuniversitar.

Concursul, se desfăşoară pe două secţiuni: secţiunea A – participare directă; secţiunea B – participare indirectă/prin corespondenţă,

Fiecare secţiune este organizată pe patru domenii de concurs: proiectare asistată de calculator; mecanică şi mecatronică; electric şi electronică; mecanică auto şi transporturi.Pentru fiecare secţiune şi domeniu din cadrul concursului elevii vor fi repartizaţi pe trei categorii de participare: elevi din învăţământul tehnic şi profesional (clasele a IX-a …. a XII/XIII-a); elevi din învăţământul gimnazial (clasele a V-a … a VIII-a); elevi care sunt înscrişi şi participă la cercurile tehnico-aplicative din cadrul palatelor/cluburilor copiilor.