Concursul Naţional de limbă română, literatură şi comunicare “Paşi spre viitor în context european” va avea loc la Botoşani

copii-in banci.jpgŞcolii cu clasele I-VIII Nr. 7 “Octav Băncilă” Botoşani organizează în luna martie concursul naţional “Paşi spre viitor în context european”, concurs pe secţiuni, adresat elevilor claselor III-VIII, învăţătorilor-institutori şi cadrelor didactice de limba şi literatura română din judeţ şi din ţară.

Concursul va avea două secţiuni: concursul interjudeţean de reviste şi publicaţii şcolare ale elevilor din ciclul primar şi gimnazial; concursul interjudeţean de limba română, literatură şi comunicare pentru elevii claselor III- VIII.

Colectivele de redacţie ale publicaţiilor şcolare din instituţiile care doresc să participe la prima secţiune a concursului vor trimite prin poştă, pe adresa Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 7 “Octav Băncilă” Botoşani (str. Vârnav nr.7 Botoşani – cu menţiunea: Pentru Concursul de Reviste şi Publicaţii Şcolare), revistele însoţite de o scurtă prezentare. Fiecare instituţie poate participa cu maximum două numere ale revistei, apărute în perioada 2010-2011.

Cadrele didactice interesate vor propune pentru fiecare nivel de clasă subiecte, însoţite de bareme de corectare şi notare. Variantele vor respecta programa extinsă de limba şi literatura română pentru fiecare nivel de studiu, vor conţine obligatoriu cerinţe specifice fiecărui domeniu al disciplinei (limbă, literatură, comunicare). În alcătuirea tuturor probelor se vor avea în vedere cerinţe care să permită valorificarea creativă a cunoştinţelor dobândite de elevi şi realizarea de corelaţii interdisciplinare, precum şi a capacităţilor de analiză, de sinteză, de evaluare, de soluţionare şi de utilizare a cunoştinţelor dobândite. De asemenea, se va pune în valoare spiritul de inovaţie şi de creativitate al participanţilor.

Între 1 februarie şi 4 martie va avea loc înscrierea candidaţilor. Cadrele didactice vor completa şi trimite la şcoala coordonatoare, în timp util, fişa de înscriere a candidaţilor. Fiecare învăţător-institutor poate participa cu 2-3 elevi, profesorii de limba română cu maximum 2 elevi pentru fiecare nivel.

Între 10 şi 12 martie va avea loc evaluarea revistelor şi organizarea expoziţiei, iar juriul de specialitate va decide care sunt revistele ce umează a fi premiate. Toate publicaţiile înscrise în concurs vor fi expuse la Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7 “Octav Băncilă” Botoşani pentru a fi vizualizate de participanţii la Concursul Naţional de limba română, literatură şi comunicare.

Pe 17 martie va avea loc proba scrisă, ce vizează competenţe de limba română, literatură şi comunicare. Toţi elevii, profesorii şi colectivele redacţionale vor primi diplome de participare.

Pentru alte informaţii puteţi contacta organizatorii pe adresa de mail pasispreviitor@yahoo.com sau la telefon: pentru ciclul primar, prof. Daniela Orăşanu – tel. 0740303544; pentru gimnaziu, prof. Daniela Pricopciuc – tel. 0742564523.