Concursul „Valenţele educaţiei nonformale” se adresează tuturor profesorilor şi elevilor din şcolile, liceele, Palatele şi Cluburile copiilor din ţară.

Scopurile şi obiectivele concursului sunt:

* încurajarea participării tinerilor la activităţi extraşcolare;

* descoperirea tinerelor talente;

* implicarea copiilor şi tinerilor;

* păstrarea şi valorificarea experienţei acumulate în cadrul activităţilor extraşcolare;

* evidenţierea dorinţelor şi aşteptărilor tinerilor cu privire la activităţile nonformale ce pot fi derulate în şcoli şi în mediu extraşcolar;

* împărtăşirea succeselor obţinute în activitatea extraşcolară.

Concursul are două secţiuni:

* Eseuri pe tema – „Valenţele educaţiei nonformale”;

* Proiecte- „Cel mai bun proiect extraşcolar”

Elevii şi profesorii care doresc să participe sunt invitaţi să trimită lucrările prin e-mail la adresa palatulcopiilorsibiu@yahoo.com până la data de 31 martie 2011 sau prin poştă la adresa: Palatul Copiilor Sibiu, Strada Constituţiei nr. 2, Sibiu, cod poştal 550253.