Conducerea Universităţii din Bucureşti a decis, în urma votului membrilor Senatului, reconfirmarea a 48 de profesori şi cercetători afiliaţi la UB şi la instituţii de cercetare şi învăţământ superior din străinătate, membri ai comisiilor şi ai Consiliului General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

„Decizia vine ca urmare a solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale de avizare a membrilor actualului CNATDCU şi a fost transmisă MEN în cursul zilei de astăzi. (…) Conducerea Universităţii din Bucureşti consideră că implicarea diasporei ştiinţifice, dar şi a profesorilor ori a cercetătorilor străini reprezintă un avantaj de necontestat pentru comunitatea ştiinţifică românească”, a precizat UB prin intermediul unui comunicat.

Potrivit sursei citate, activitatea acestor profesori şi cercetători în cadrul CNATDCU „a contribuit deja în mod semnificativ la creşterea credibilităţii sistemului universitar şi de cercetare din România, la corelarea standardelor naţionale cu cele ale comunităţii ştiinţifice internaţionale şi la obiectivitatea analizelor Consiliului”.

Pe de altă parte, Universitatea din Bucureşti a apreciat că solicitarea Ministerului Educaţiei, care face referire la necesitatea unui aviz instituţional pentru fiecare membru al actualului CNATDCU, generează confuzie pentru acei membri care sunt afiliaţi la instituţii din străinătate.

„De aceea, Senatul Universităţii din Bucureşti a decis să ofere sprijin instituţional profesorilor şi cercetătorilor afiliaţi unor instituţii de învăţământ superior şi/ sau de cercetare din străinătate, membri în Consiliul General şi în comisiile CNATDCU care corespund domeniilor şi ramurilor de ştiinţă ale Universităţii din Bucureşti. Este vorba despre 13 specialişti. Pe de altă parte, conducerea universităţii atrage atenţia că CNATDCU reprezintă autoritatea celor mai valoroşi cercetători şi, în egală măsură, a acelora care şi-au demonstrat angajamentul personal pentru apărarea principiilor eticii în cercetare şi ale probităţii morale”, se menţionează în comunicat.

Universitatea a adăugat că selecţia riguroasă a membrilor CNATCU, care au aplicat individual, a creat în anul 2016 „un consiliu robust, care contribuie la restabilirea încrederii în învăţământul superior şi în cercetarea din România”, afilierea ori reprezentativitatea instituţională nefiind criterii de aplicare sau selecţie.

„Faptul că Ministerul Educaţiei a decis să solicite universităţilor avize pentru fiecare membru activ în Consiliu poate genera eliminarea unor buni şi integri specialişti, dar care nu se bucură, din varii motive, de sprijinul senatelor universitare. În ceea ce priveşte selecţia unor noi membri pentru completarea CNATDCU, conducerea Universităţii din Bucureşti solicită asigurarea unui proces riguros, bazat pe transparenţă, principii morale şi meritocraţie”, se menţionează în comunicat. AGERPRES