Conducerea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) susţine că două mandate sunt suficiente pentru orice rector, ca să îşi pună în practică viziunea de conducere.

„Referitor la dezbaterea publică din ultima vreme, cu privire la numărul maxim de mandate de rector pe care o persoană le va putea ocupa într-o universitate din România, potrivit noii Legi a Învăţământului Superior, echipa de management a Universităţii ‘Lucian Blaga’ din Sibiu (rectorul, preşedintele Senatului, prorectorii şi directorul CSUD) a dezbătut această problemă şi susţine în unanimitate că, în conformitate cu normele şi tradiţiile culturii democratice, unei persoane ar trebui să i se permită să ocupe maxim două mandate în funcţia de rector. Considerăm că două mandate sunt suficiente pentru ca orice persoană sau echipă de conducere să-şi pună în aplicare viziunea managerială cu privire la dezvoltarea unei instituţii, pe când un număr mai mare de mandate comportă riscurile acumulării excesive de putere şi de inerţie instituţională, ambele contrare tipului de cultură democratică pe care o susţinem”, se arată în comunicatul ULBS.

Rectorul Sorin Radu se află la primul mandat de conducere al ULBS. AGERPRES