usamv_iasi.jpgConducerea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iaşi a anunţat vineri că va organiza concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă în perioada 16 – 25 iulie 2012, iar pentru septembrie este prevăzută o a doua sesiune de admitere doar în situaţia în care vor mai rămâne locuri disponibile. Vasile Vîntu, rectorul USAMV, susţine că pentru anul universitar 2012-2013, pentru studiile cu licenţă sunt scoase la admitere 540 de locuri finanţate de la buget şi 370 locuri cu taxă.

Conform sursei, selecţia candidaţilor vine cu o noutate în acest an, respectiv „admiterea candidaţilor în învăţământul superior la toate domeniile, se face fără probe de examen, criteriile de departajare fiind rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat, nota de la proba scrisă – Limba şi literatura română, 50%; nota de la proba scrisă la Matematică/Istorie sau una din probele scrise la alegere, 50%”.

„USAMV Iaşi promovează şi în acest an o ofertă atractivă care cuprinde, pe lângă oportunităţi de studiu în specializări căutate pe piaţa muncii, condiţii bune de cazare, masă şi recreere în campusul studenţesc şi diverse facilităţi pentru studenţi. Absolvenţi de liceu care se înscriu la Facultatea de Agricultură pot opta pentru specializările: Agricultură, Montanologie, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi Biologie; la Facultatea de Horticultură viitorii studenţi se pot specializa în Horticultură, Peisagistică şi Ingineria mediului. În cadrul Facultăţii de Zootehnie, tinerii pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare, iar la Facultatea de Medicină Veterinară absolvenţii de liceu se pot înscrie la specializarea cu acelaşi nume”, a explicat Vîntu.

El a afirmat că este important de precizat faptul că toţi studenţii Universităţii beneficiază de condiţii moderne de cazare în campusul studenţesc, în cămine dotate cu săli de bucătărie şi spălătorie, precum şi de o bază sportivă completă, cu terenuri şi săli de sport. AGERPRES