irimie_alexandru.jpgMembrii comunităţii academice din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca şi-au ales structura de conducere: Consiliile facultăţilor, Senatul şi Rectorul, pentru următorii 4 ani.

În cel de-al doilea tur de scrutin al concursului pentru alegerea rectorului au participat conf. dr. Alexandru Irimie, prorector al universităţii şi director al Institutului Oncologic „Ioan Chiricuţă” şi prof. dr. Constantin Ciuce, actualul rector. După centralizarea rezultatelor, conf. dr. Alexandru Irimie a obţinut 414 voturi, iar prof. dr. Constantin Ciuce 270 de voturi.

Din totalul de 856 de cadre didactice, de cercetare şi studenţi cu drept de vot, s-au prezentat la urne 692 de persoane. În urma exprimării votului, s-au anulat 8 buletine, rămânând 684 de buletine valide.

În şedinţa de Senat din 14 decembrie 2011, a fost adoptată Carta universităţii, în forma avizată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la data de 6 decembrie 2011. Noua Cartă modifică structura de conducere a facultăţilor şi a universităţii, instituie Regulamentul Electoral, şi completează Codul de Etică cu măsuri de sancţionare a plagiatului. Prin urmare, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Cartei universitătii, funcţia de Preşedinte al UMF nu se mai regăseşte în structura de conducere a universităţii.