uvvg_bettelheim.jpgSala Ferdinand din cadrul Palatului Administrativ Arad a găzduit, pe 5 decembrie, un important eveniment științific, prin acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa, domnului conf. univ. dr. Dieter Bettelheim, Şef Secţie “Riscuri fetale“ din cadrul Departamentului de Obstetrică şi medicină feto-maternă, Spitalul General – Universitatea de Medicină din Viena, personalitate marcantă europeană în domeniul științelor medicale.

Conf. univ. dr. Dieter Bettelheim s-a aflat la Arad cu ocazia organizării de către UVVG, Colegiul Medicilor Arad și Fundaţia Ştiinţifică “Egon and Ann Diczfalusy”, Dizivia Diczfalusy de Tineret, a conferinței naționale: “Consilium Semestrae Arădean Ediţia I: Interdisciplinaritate în Sănătatea Reproducerii”, cu participare internațională, unde lectori renumiți din Austria, Serbia, Ungaria și România au susținut lucrări științifice.

La manifestări au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, prof. dr. György Bártfai, președintele Fundaţiei Ştiinţifice “Egon and Ann Diczfalusy”, conf. univ. dr. Sorin Bașchir, preşedintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, conf. univ. dr. Carmen Neamțu, decanul Facultății de Medicină, conf univ. dr. Gheorghe Furău, membrii Senatului, studenți, masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi,

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, a transmis salutul prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii și a subliniat buna colaborare dintre UVVG și Universitatea din Viena.

“Activitatea de medic a profesorului Dieter Bettelheim este completată de o bogată experiență profesională şi ştiinţifică, formând medici şi studenţi medicinişti, afirmându-se nu doar în Austria, ci şi în Serbia, Muntenegru, Ungaria și România, în cadrul mai multor conferințe, seminarii, simpozioane și școli de primăvară sau toamnă, la care a fost lector. Dintre acestea amintim Cursul internaţional de toamnă organizat de către Universitatea noastră, în noiembrie 2013, unde a susținut prelegerea ‘Noi concepte în asistenţa medicală din hematologie şi ginecologie Boala Rh – o problemă rezolvată?’, Cursul internaţional de primăvară organizat în aprilie 2014, tot la ARAD, cu prelegerea ‘Dezvoltatea infertilităţii – o abordare holistică! Există o legătură între sarcinile rezultate din proceduri asistate de reproducere şi malformaţiile fetale?’, precum și Simpozioanele Egon Diszfalusy organizate la Novi Sad, Serbia, având ca temă reproducerea sănătoasă. Cercetările domniei sale în domeniul obstetricii sunt axate în mod deosebit pe dezvoltarea sănătoasă a fătului și analiza diverselor anomalii apărute la fetuși în perioada intrauterină”, a subliniat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”,.

În LAUDATIO, prof. univ. dr. Tihomir R. Vejnovic, de la Universitatea din Serbia, care este și Doctor Honoris Causa al UVVG, a prezentat remarcabilele realizări obţinute de către prof. univ. dr. Dieter Bettelheim în tratarea pacienţilor și cercetărilor realizate în domeniul medicinii, precum şi contribuţia domniei sale în reuniunile ştiinţifice şi la formarea profesională postuniversitară a masternazilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.

“Primirea titlului de Doctor Honoris Causa m-a emoţionat și sunt onorat să fiu membru al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. De câte ori timpul îmi va permite și voi fi solicitat, nu voi ezita să vin la Universitatea de Vest Vasile Goldiș, pentru a susține conferințe și activități de formare și instruire”, a declarat conf. univ. dr. Dieter Bettelheim.