univ_alecsandri_res.jpgÎn luna noiembrie în Aula Universității Vasile Alecsandri s-a desfășurat conferința Convenția Primarilor – inițiativă europeană pentru energie durabilă, eveniment organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Bacău și Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului București. Inițiată in cadrul proiectului „Towards 100 % RES rural communities”, conferința s-a dovedit a fi un eveniment de mare amploare care a stârnit interesul specialiștilor și al publicului larg.

În cadrul prelegerilor a fost prezentat rolul mișcării europene Convenția Primarilor (Covenat of Mayors) pentru atragerea comunităților locale în efortul de combatere a schimbărilor climatice prin utilizarea energiilor regenerabile și măsuri de creștere a eficienței energetice. S-au expus de asemenea etapele realizării Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și s-au prezentat exemple concrete din proiectele derulate în cadrul programului Intelligent Energy Europe. Unul din aceste exemple, care a suscitat interes deosebit, a fost Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al municipiului Bacău, prezentat de Agenția de Dezvoltare Locală.

Dezbaterile care au avut loc au reliefat și unele aspecte care ar trebui îmbunătățite în activitatea Convenției Primarilor, principala problemă find legată de lipsa suportului financiar sau a susținerii pentru accesarea unor programe de finanțare favorabile.

Universitatea Vasile Alecsandri, o prezentă mereu activă în promovarea surselor regenerabile de energie, a realizat în cadrul proiectului „Towards 100 % RES rural communities” Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă pentru 12 comunități rurale din județul Bacău, devenite membre ale Convenției Primarilor în cadrul proiectului menționat anterior.

La conferință au participat reprezentanți ai Primăriei și Prefecturii Bacău, ai Consiliului Județean Bacău, Agenției de Mediu, Camerei de Comerț și Industrie și ai principalelor societăților comerciale de pe aria municipiului și județului Bacău, studenți.