univ_bc_bliss1.jpgPe 1 noiembrie, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a desfăşurat conferinţa finală în cadrul proiectului BLISS: Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society, derulat în parteneriat cu Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia. Proiectul a avut ca idee centrală prezentarea Informaticii şi a realizărilor specifice acestui domeniu ca instrumente esenţiale în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile a societăţii.

În cadrul întâlnirii, la care au participat cadre didactice, studenţi, reprezentanţi ai companiilor de IT&C din regiune, ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est şi ai instituţiilor locale, au fost prezentate realizările obţinute în perioada implementării proiectului: workshop-uri privind metodele inovative de predare şi învăţare a Informaticii, conferinţe ştiinţifice, diferite activităţi desfăşurate pentru studenţi şi împreună cu aceştia (concursuri de proiecte, sesiuni de dezbatere, prelegeri pe teme actuale în Informatică). Acreditarea programului de master Informatică Aplicată, care se va derula la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, începând cu anul universitar 2017-2017, în cadrul unui acord cu Universitatea din Lugano, asigură sustenabilitatea proiectului şi continuitatea colaborării dintre membrii celor două echipe.

Activităţile realizate în cadrul proiectului, desfăşurate atât în România, cât şi în Elveţia, au permis cunoaşterea reciprocă nemijlocită a culturii şi civilizaţiilor acestor ţări. Pentru a concretiza acest aspect, în cadrul conferinţei finale a fost prezentată şi expoziţia „Nature, life and culture in Switzerland and Romania”, care oferă vizitatorului câteva imagini reprezentative pentru cele două ţări.

Proiectul BLISS: Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, perioada de implementare fiind 1 septembrie 2013 – 16 decembrie 2016.