univ_bc_posdru.jpgUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de beneficiar al proiectului „Extinderea oportunităților de învățare prin inovare, cercetare și interacțiune cu mediul de afaceri”, anunță finalizarea acestuia printr-o conferință ce va avea loc pe 11 decembrie 2015, susținută în Aula „Vasile Alecsandri” a Universității, ora 12:00.

Proiectul a fost cofinanțat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior”.

Proiectul, implementat pe parcursul a 19 luni, a avut ca obiectiv general creșterea calității în învățământul superior, prin adaptarea programelor de studii pentru specializările marketing, administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune la cerințele pieței muncii.

Echipa de implementare a proiectului va prezenta în cadrul conferinței finale gradul de realizare a obiectivului și a indicatorilor de rezultat, care, în acord cu cele comunicate de managerul proiectului, Lect.univ.dr. Oana-Ancuța Stângaciu, au fost îndepliniţi în totalitate. Astfel, printre indicatorii realizați și care au avut o relevanță specială în cadrul proiectului enumerăm:

– peste 160 de studenţi au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul universității prin proiect;

– 4 programe de licenţă/masterat adaptate la cerințele pieței muncii;

– peste 50 de participanţi la instruirea în domeniul dezvoltării programelor de studii și asigurarea calității în învățământul superior;

– dezvoltarea platformei colaborative online cu potențial de utilizare pentru alte activități didactice și de cercetare.

La conferinţa sunt asteptați să participe colaboratorii din mediul de afaceri, studenții și cadrele didactice din grupul țintă, precum și persoanele interesate de problematica calității în învățământul superior.