usamv_iasi_mare1.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” va găzdui conferinţa internaţională a doctoranzilor, cu titlul „Agricultura durabilă şi securitatea produselor alimentare – obiective prioritare în activitatea de cerectare a doctoranzilor de la USAMV din Iaşi”. Evenimentul face parte din manifestările prevăzute în cadrul proiectului POSDRU „Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale”.
Vineri, 7 decembrie, cu începere de la ora 10.00, în Amfiteatru Amec, tinerii vor prezenta în cadrul conferinţei principalele rezultate obţinute pe durata studiilor doctorale.

„Totodată, conferinţa îşi propune să creeze o platformă de legătură între tinerii cercetători din domeniile ştiinţelor de ingineria resurselor vegetale şi animale, inginerie şi management, ingineria mediului şi medicină veterinară. Sunt invitaţi să participe cu lucrări în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice toţi doctoranzii beneficiari ai burselor acordate în cadrul proiectului. De asemenea, pot participa cu lucrări în cadrul conferinţei şi ceilalţi doctoranzi de la USAMV Iaşi”, a declarat prof. univ. dr. Ioan Ţenu, managerul proiectului.

Lucrările înscrise în cadrul evenimentului prezintă rezultate ale cercetărilor efectuate în parteneriat cu instituţii din Germania, Belgia, Grecia, Anglia, Italia, Franţa, Scoţia şi Portugalia.