univ_bc_stiinte_aplicate.jpgFacultatea de Inginerie prin Departamentul de Inginerie Chimică și Alimentară, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat în perioada 7-9 Mai 2014, a VIII-a ediție a Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Aplicate (CISA).

În cadrul conferinţei s-au prezentat şi promovat cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovaţiei în domeniul ştiinţelor chimice, ingineriei chimice, alimentare şi tehnologice, al biotehnologiilor şi al altor domenii conexe. De asemenea, s-a încurajat crearea unor poli internaţionali ai cercetării de excelenţă prin participarea unor profesori şi cercetători de renume din România, Franţa, Republica Moldova, Maroc şi Cameroun.

Lucrările prezentate la această manifestare ştiinţifică (14 conferinţe orale şi 29 postere) s-au încadrat în domeniul celor patru secţiuni ale conferinței: chimie, inginerie chimică, biotehnologii, inginerie alimentară.

În cadrul programului conferinţei s-a organizat pe data de 9 mai 2014 şi Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti. Sesiunea a fost dedicată studenţilor din cadrul programelor de studii de licenţă şi master de la Departamentul de Inginerie Chimică și Alimentară. Studenţii şi masteranzii participanţi au avut posibilitatea de a-şi prezenta activităţile /lucrările lor ştiinţifice în următoarele domenii: inginerie chimică şi ingineria produselor alimentare.