univ_bc_vis1.jpgConferinţa „Forme discursive. Vis și realitate”, organizată în perioada 27-28 octombrie de Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, reuneşte manifestările ştiinţifice anuale, organizate de grupurile din cadrul Centrului de cercetare INTERSTUD (Espaces de la fiction, ediţia a 12-a, Logos, ediţia a 6-a, Cultural Spaces, ediţia a 6-a, GASIE, ediţia a 4-a) şi CETAL. Conferința reunește lucrări ale unor profesori şi cercetători de la universităţi, centre şi institute de cercetare din Franţa, Canada, Turcia, Polonia, Argentina, Rusia, Iran şi România.

Acest proiect unitar îşi propune să ofere comunităţii ştiinţifice şi academice naţionale şi internaţionale un prilej de întâlniri şi de dezbateri interdisciplinare axate pe probleme de actualitate în ceea ce priveşte: Semantica lumilor posibile; Visul ca semn al realității; Realitatea ca proiecție a visului; Visul și utopia politică; La mise en scène a realității prin vis; Poetica visului; Metafora și dimensiunile fantasticului; Transpunerea discursivă a oniricului – funcție lingvistică și joc de limbaj; Fantasticul. Mărci discursive; Logica povestirii fantastice;Textul ficţional. Reperedidactice.

Deschiderea oficială a avut loc pe 28 octombrie, în corpul C, etaj I, Amfiteatrul „Dumitru Alistar”, prezidiul conferinţei fiind format din Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda Romedea – Prorector pentru programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti, Prof. univ. dr. Luminiţa Roșca de la Universitatea din Bucureşti, Prof. univ. dr. Dănuţ-Nicu Marza-Dănilă- Prorector pentru programe de cercetare şi Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei – Decanul Facultăţii de Litere. Invitata de onoare a fost Prof. univ. dr. Luminiţa Roșca de la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării care a susţinut o conferinţă în plen pe tema Media şi sfera publică în era digitală.

Domeniile sale de competenţă academică se regăsesc în analiza discursului jurnalistic, a producţiei şi a culturii profesionale media. În cele mai recente articole, manifestă interes pentru analiza discursurilor media din perspectiva construcţiei simbolice a realităţii.

Din activitatea sa ştiinţifică amintim publicarea a 6 cărţi, din care 3 în limba română şi 3 în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă), la edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate. De asemenea, a colaborat la realizarea Manualului de jurnalism – tehnici fundamentale de redactare cu două articole: „Textul jurnalistic” şi „Reportajul”.

Prof. univ. dr. Luminiţa Roşca are experienţă de trainer internaţional în jurnalism. A fost membră şi vicepreşedintă a Consiliului de administraţie al Reţelei şcolilor francofone de jurnalism Réseau Théophraste în perioada 2003-2007. Este membră fondatoare a Asociaţiei Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare, membră a Asociaţiei Române de Istoria Presei şi a European Communication Research and Education (ECREA), membră a Laboratorului de cercetare Europa Socială, Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Discuţiile din cadrul secţiunilor au reprezentat o ocazie, atât pentru profesori şi cercetători, cât şi pentru studenţi de a împărtăşi cele mai noi informaţii cu privire la tematica formelor discursive plasată la graniţa între vis şi realitate.