INTELWASTES – Just another WordPress site

Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași implementează proiectul transfrontalier IntelWastes, finanțat de Uniunea Europeană, Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Perioada de implementare: septembrie 2020 –  martie 2022, numărul EMS ENI al proiectului este 2SOFT / 1.2 / 83. În proiect sunt implicate companiile din sectorul agroalimentar.

În cadrul proiectului, în perioada 7-8 Octombrie 2021, este organizată Conferința Internațională „Intelligent Valorisation of Agro-industrial Wastes”.

Conferința este organizată de către Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România.

Panelele principale ale conferinței sunt:

  1. Prelucrarea deșeurilor agroindustriale – element cheie al conceptului de bioeconomie circulară.
  2. Valorificarea componentelor bioactive din deșeurile agroindustriale din industria alimentară, farmaceutică, cosmetică și protecția mediului.
  3. Biotehnologii bazate pe utilizarea deșeurilor agroindustriale.

La conferință sunt invitați cercetători și specialiști din domeniu, studenți, masteranzi, doctoranzi și factorii de decizie.