Universitatea din Oradea găzduieşte, în perioada 18-20 octombrie, conferinţa internaţională ”Jean Monnet – Lucrătorul frontalier – noi perspective pe piaţa muncii în regiunile frontaliere”, prima conferinţă internaţională organizată în România pe această temă.

Potrivit unui comunicat semnat de lector univ. dr. Adrian Popoviciu, scopul dezbaterilor, la care vor participa profesori, cercetători, studenţi şi instituţii publice sau private direct implicate, din ţară şi cinci ţări străine, este de a găsi soluţii concrete la probleme foarte importante pentru buna dezvoltare a regiunilor de frontieră.

Cele trei ateliere se vor organiza pe temele ”Regiunea frontalieră ca spaţiu al inovării europene”, ”Lucrătorul frontalier – între legislaţia europeană şi procedurile naţionale” şi ”Libera circulaţie a forţei de muncă în regiunile frontaliere”.

Manifestarea ştiinţifică este organizată de Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, a Universităţii Oradea, în colaborare cu Institutul de Studii Euroregionale Oradea-Debrecen şi Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.
La eveniment şi-au anunţat participarea 15 specialişti în domeniu din cinci ţări: Franţa (Paris III Sorbonne Nouvelle University), Germania (European Center for Minority Issues, Flensburg), Portugalia (Universitatea din Coimbra), Serbia (Institute of Comparative Law, Belgrad) şi Ungaria (Universitatea din Debrecen).

De la centrele universitare din România – Universitatea din Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea ”Vasile Goldiş” din Arad şi Universitatea din Oradea – vor participa peste 35 de cadre didactice şi cercetători interesaţi de subiectul propus.

Tema lucrătorului frontalier este de maxim interes pentru instituţii şi organizaţii direct implicate în problematica dreptului muncii, astfel că la conferinţă vor fi prezenţi reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, Federaţia Patronilor Bihor şi Zona Metropolitană Oradea.

Această conferinţă face parte din proiectul european de cercetare ”Jean Monnet – The border, a space of innovation and cooperation in the European Union (Frontiera, un spaţiu al inovării şi cooperării în Uniunea Europeană)”, care se desfăşoară în perioada septembrie 2011 – august 2014, titular – lector univ. dr. Adrian-Claudiu Popoviciu, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. AGERPRES