uefiscdi.jpgUnitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) va organiza, în perioada 17-19 octombrie, la Bucureşti, o conferinţă internaţională privind învăţământul superior – „Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference (FOHE – BPRC 2011)”.

Conferinţa are ca scop evidenţierea activităţilor de cercetare concentrate asupra Procesului Bologna, precum şi eforturile de a defini cadrul naţional de politici educaţionale în care să poată fi implementate instrumentele specifice ale Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEIS).

Vor fi organizate două secţiuni tematice: una va aborda elementele esenţiale ale Procesului Bologna, precum asigurarea calităţii, mobilitatea sau accesul în învăţământul superior, iar cea de-a doua va fi dedicată unor teme în strânsă legătură cu proiectele strategice pentru învăţământul superior românesc dezvoltate de către UEFISCDI.

Organizatorii conferinţei vor acorda de 80 de granturi care sunt destinate acoperirii cheltuielilor de participare (cazare şi transport) pentru candidaţii selectaţi. AGERPRES