Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene organizează pe 17 și 18 martie, în cadrul manifestărilor dedicate celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, Conferinţa „Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti”. Manifestarea este organizată împreună cu profesionişti din domeniul de referinţă prin implicarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor şi are ca scop demonstrarea importanţei protecţiei datelor în mediul de afaceri aşa cum a rezultat din practica administrativă şi jurisprudenţa românească recentă.

Noua reglementare europeană în materia protecţiei datelor cu caracter personal o reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Pregătirea aplicării acestuia necesită atât dezbateri la nivel academic, precum şi diseminarea regulilor sale, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi la nivelul persoanelor fizice astfel încât să se asigure eficienţa acestuia.

Participarea și implicarea în organizarea și desfășurarea evenimentului este la nivel național și internațional, sens în care adresăm mulțumiri reprezentanților diferitelor instituții și autorități publice, operatori economici, după cum urmează: Academia Română, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Transilvania din Brașov.

Agenda Conferinței poate fi consultată aici.

Conferința are loc în același timp cu  Concursul naţional de procese simulate pe tema dreptului european, NMCC 2017.

În cadrul conferinţei va fi prezentată lucrarea “Protecția datelor personale şi viaţa privată”, de Simona Şandru.