În cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se derulează proiectul cu titlul: Infrastructură modernă pentru activități didactice și extracurriculare destinate studenților UBc (MOD-STUD), CNFIS-FDI-2020-0646. Proiectul are ca beneficiari un număr de 40 studenți de la programele de studii din domeniul Știința sportului și educației fizice, 400 de studenți de la facultățile din cadrul UBc (Inginerie, Litere, Științe și Științe Economice) și 80 de elevi de la instituțiile de învățământ preuniversitar din localitate.

În data de 27.11.2020 a avut loc conferința de promovare a proiectului, desfășurată online pe platforma Teams cu participarea unui număr de 195 persoane.

Conf. univ. dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ, Directorul de proiect,ersitatea „ a prezentat care sunt obiectivele și activitățile implementate, în perioada mai-decembrie 2020:

  • realizarea de lucrări cuprinzând întreținerea, modernizarea și dezvoltarea bazei sportive în aer liber a Universității, astfel încât studenții să poată practica, în condiții optime și de siguranță, exercițiile fizice din cadrul activităților didactice și cele din timpul liber, în vederea menținerii unei stări bune de sănătate, a dezvoltării fizice armonioase sau a prevenirii instalării deficiențelor fizice;
  • elaborarea unui îndrumar modern de activități fizice (ghid pentru 8 ramuri sportive), utilizabil, atât în activitățile didactice, cât și în cele de timp liber;
  • formarea a 40 studenți în vederea dobândirii abilităților de organizare, desfășurare și monitorizare a activităților fizice recreative în timpul liber;
  • organizarea a 4 evenimente sportiv-recreative, pe 8 ramuri sportive, la care vor participa 400 studenți ai UBc și 80 elevi.

Activitățile proiectului își propun nu numai să contribuie la creșterea calității bazei sportive a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ci și la stabilirea sau consolidarea relațiilor de colaborare cu unități din învățământul preuniversitar. În acest sens, în cadrul proiectului sunt în curs de finalizare lucrările de amenajare a două spații destinate practicării exercițiului fizic în aer liber ce vor fi accesibile locuitorilor municipiului Bacău. Cele două spații sunt situate în campusurile Mărășești și Spiru Haret și vor avea câte o stație de practicare a antrenamentelor fitness în aer liber, alături de acestea aflându-se și panouri cu indicații de efectuare a exercițiilor fizice. De asemenea, în cadrul proiectului, cadrele didactice ale universității băcăuane desfășoară activități sportive și elaborează materiale didactice folosite în lucrul cu studenții și elevii din grupul-țintă.