Peste 4000 de cazuri de violenţă, consum de alcool, discriminare şi furturi au fost înregistrate în intervalul martie – mai 2012, în şcolile din România, conform unor informaţii date publicităţii de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, la începutul lunii iunie.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vă invită miercuri, 12 decembrie, la evenimentul „Fenomenul violenţei în mediul şcolar – nevoi şi perspective” care va avea loc la Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului, între orele 10.00 – 17.00. Acţiunea se desfăşoară în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” implementat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Sportului şi Tineretului, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

În cadrul evenimentului vor fi dezbătute teme de actualitate referitoare la măsurile de prevenire si combatere a conflictelor si violenţei din mediul şcolar, fiind totodată prezentate rezultatele proiectului (cercetarea privind fenomenul de bullying în şcoli, rezultatele aplicării medierii şi practicilor restaurative în 12 unităţi de învăţământ din regiunea Bucureşti – Ilfov, propuneri de îmbunătăţire a strategiilor de intervenţie).

Alături de Belinda Hopkins, director al organizaţiei Transforming Conflict din Marea Britanie, expert european în practici restaurative şi mediere şi unul dintre iniţiatorii cursurilor de pregărire a profesorilor din
Marea Britanie, la acest eveniment sunt invitaţi să participe specialişti din sistemul de educaţie, reprezentanţi ai MECTS, Inspectoratelor Şcolare şi Caselor Corpului Didactic, consilieri şcolari, cadre didactice, elevi, reprezentanţi ai societăţii civile şi jurnalişti.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Dorian Ilie – Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice, tel. 0728.112.186. Confirmările dumneavoastră sunt aşteptate până vineri, 7 decembrie, ora
12:00.