La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc Conferința Performanță și calitate în educație (PERFORMED, ediția a VII-a și Expoziția lucrărilor artistice ale studenților din anul III, ediția a V-a, două evenimente organizate de Departamentul de Consiliere Profesională, în colaborare cu Facultatea de Științe, avându-i ca profesori coordonatori pe Conf. univ. dr. Liliana Mâță și Prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, iar ca invitat pe Conf. univ. dr. Ioan Dănilă.

La eveniment au participat aproximativ 50 studenți din cadrul programului de studii de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (anii I, II, III), din cadrul programului de studii de master Strategii inovative în educație (anii I, II),  foști absolvenți ai universității, actualmente profesori.

Evenimentul proiect a fost deschis de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu care a adresat încurajări participantelor pentru prezentarea lucrărilor înscrise în cadrul celor 3 secțiuni ale conferinței: Pedagogie, Psihologia educației  și Didactica specialității.

Lucrările prezentate au abordat teme de actualitate ale învățământului primar și preșcolar, noi perspective ale unor concepte educaționale,  provocări actuale educaționale, alternative la metodele clasice de predare și evaluare, evidențiind,  de asemenea, dorința de formare continuă și de inovare resimțită în cadrul sistemului educativ.

Sesiunea de comunicări a fost completată de expoziția lucrărilor plastice ale studenților de la PIPP, anul III. Aceștia au demonstrat modul în care au înțeles să combine, într-un mod creativ, tehnicile de lucru studiate cu materiale inedite, cromatică și originalitate.

În final, Dumitrica Rotaru (Chistol), suplinitor în învățământul preșcolar, studentă în anul II, PIPP, a prezentat o originală  creație literară, momentul reprezentând o invitație de organizare pentru ediția următoare, a unui concurs de creație literară și didactică.