Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, prin Departamentul de Științe Economice, în calitate de partener al proiectului internațional de cercetare HNVLink, finanțat prin Programul Orizont 2020, organizează în parteneriat cu AgroTransilvania Cluster în 22 aprilie, orele 10:00-12:30, Conferința “Viitorul Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală în România încotro?Exemple de bune practici și modele de succes” în cadrul Târgului Agraria.

Conferința își propune să reunească fermieri, cercetători, decidenți politici, ONG-uri, reprezentanți mass-media și consumatori. Participanții vor avea posibilitatea să obțină informații actuale referitoare la viitorul subvențiilor în noua Politică Agricolă Comună (post 2020) de la reprezentanți ai Comisiei Europene. În același timp se vor prezenta exemple de inovări aplicabile în cazul Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală dezvoltate atât în România cât și la nivelul Uniunii Europene. Astfel de povești de succes vor fi prezentate chiar de inițiatorii lor! Dacă dorești să dispui de informații actuale referitoare la modul în care practicile agricole tradiționale pot fi valorificate într-o manieră durabilă în contextul economic actual atunci te așteptăm să ni te alături!

Agricultura cu Înaltă Valoare Naturală (HNV) se referă la acele practici de producție care au contribuit din generație în generație la dezvoltarea unor peisaje culturale și a unei biodiversități deosebite. Astfel de tehnologii de producție izvorâte din însăși cultura și tradiția națională sunt astăzi, într-o societate tot mai globalizată, amenințate de fenomenul de abandon, degradare sau marginalizarea socio-economică a celor care le practică.

HNVLink (High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge – http://www.hnvlink.eu/ ) este un proiect finanțat prin Programul Orizont 2020 a cărui scop este de a dezvolta și disemina inovații care sprijină sistemele agricole în zonele cu valori naturale excepționale din Europa prin participarea mai multor actori. HNVLink conectează zece zone în care predomină sistemele agricole HNV și în care au avut loc inovări. Acestea constituie așa numitele “zone pilot” care acoperă o mare parte din specificul european: Bulgaria, Croația, Franța, Grecia, Irlanda, Portugalia, România, Spania, Suedia, și UK.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca prin Departamentul de Științe Economice a coordonat activitatea de cercetare din cadrul zonei de studiu Dealurile Clujului Est. Cercetările s-au desfășurat pe teritoriile administrativ-teritoriale ale comunelor Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbâca, Jucu, Panticeu și Vultureni. Datorită valorii deosebite a resurselor de agro-mediu existente, o parte importantă a arealului studiat a fost inclus în ultimii ani în cadrul rețelei ecologice europene Natura 2000. Cercetările efectuate au permis conturarea unor trenduri importante pentru zona analizată, respectiv:

1. în domeniul resurselor de agro-mediu s-a observat un fenomen de degradare;

2. se manifestă o tendință de îmbătrânire a populației existente în comunitățile rurale care dispun de importante resurse de agricultură cu înaltă valoare naturală;

3. există inconsecvenţe în modul de organizare administrativă (comunele aparțin unor structuri asociative administrative diferite, cu obiective și intrumente specifice) și în modul de implementare al politicilor agricole;

4. lanțul valoric promovează în prezent produse cu o valoare adăugată redusă, slab competitive pe piață etc.

 

Agendă:

10.00 – 10.20 Înregistrarea participanților

10.20 – 10.40 Mesaj de bun venit. Prezentarea conceptului de agricultură cu Înaltă Valoare Naturală (HNV). Tendințe identificate în zona Dealurile Clujului Est. Inovații adaptate nevoilor agriculturii HNV. Prof. dr. Ionel Mugurel JITEA, USAMV Cluj-Napoca, Coordonator pentru România Proiect HNVLink

10.40 – 11.00 Măsuri destinate Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală în noua Politică Agricolă Comună (2020-2027). Dr. Koorberg PILLE, Parteneriatul European pentru Inovare, Comisia Europeană

11.00 – 11.10 Unicitatea și semnificația pajiștilor cu Înaltă Valoare Naturală din Transilvania.

Prof. dr. Laszlo RAKOSY, UBB Cluj-Napoca și Manager Custode Sit Natura 2000 Dealurile Clujului Est

11.10 – 11.20 Evoluția sistemului de cunoaștere și inovare adaptat agriculturii HNV în România și UE. Dr. Mark REDMAN, Specialist Dezvoltare Rurală Comisia Europeană, Director Proiect H2020 SALSA.

11.20 – 11.30 Soluții inovative pentru depozitarea gunoiului de grajd pentru micii fermieri HNV.

Mihai CONSTANTINESCU, specialist agricultură Ministerul Apelor și Pădurilor

11.30 – 11.40 Inovări din domeniul agriculturii HNV dezvoltate în zona Târnava Mare. Răzvan POPA, Vicepreședinte Fundația ADEPT

11.40 – 11.50 Soluții de finanțare destinate micilor fermieri în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Someș Transilvan. Irina MUREȘAN, Manager GAL Someș Transilvan

11.50 – 12.00 Oportunități și bariere în dezvoltarea unor produse locale de pe pajiștile HNV în zona Dealurile Clujului Est. Mihai HORVAT, Crescător de bovine rasa Bălțată Românească în Comuna Dăbâca; Membru Cooperativa Agricolă Someș Arieș

12.00 – 12.10 Agricultura HNV în cadrul AgroTransilvania Cluster. Prof. dr. Felix ARION, USAMV Cluj-Napoca; Manager AgroTransilvania Cluster

12.10 – 12.30 Întrebări și Răspunsuri