Facultatea de Drept a Universității ”Danubius”, Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) organizează a doua ediție a conferinței științifice naționale cu tema Comunități Virtuale în Epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor – ”Drepturile persoanei vizate”, eveniment care va avea loc marți, 13 noiembrie 2018, începând cu ora 11.30, în sala Senatului Universității ”Danubius” din Galați.

Ediția 2018 a acestui eveniment științific propune participanților dezbateri de maxim interes pentru cetățeanul european – persoana vizată în limbajul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) în contextul noii arhitecturi instituționale, conceptuale și noilor mecanisme juridice care au fost introduse și sunt utilizate la nivelul Uniunii Europene în materia protecției datelor cu caracter personal în cadrul comunităților virtuale.

După intrarea în vigoare a GDPR, s-a constatat o scădere semnificativă a numărului de utilizatori ai uneia dintre cele mai mari rețele de socializare și o creștere substanțială a plângerilor, sesizărilor și acțiunilor în instanță care au ca obiect încălcarea drepturilor persoanei vizate.

Conferința națională cu tema Comunități Virtuale în Epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor – ”Drepturile persoanei vizate”, oferă prilejul prezentării și discutării unor chestiuni controversate din practica judecătorească națională și europeană cu referire la drepturile subiective ale persoanei vizate dreptul la ștergere, dreptul la opozitie, portabilitatea datelor, dreptul la informare – cât și cu referire la drepturile și obligațiile celorlalți actori implicați – respoonsabilul cu protectia datelor, operatorul sau împuternicitul.

Titlurile lucrarilor științifice și rezumatele trebuie transmise până pe data de 9 noiembrie 2018, la adresa: ardae2007@gmail.com. Lucrările științifice transmise până pe data de 5 decembrie 2018 vor fi publicate în Pandectele Române.