Congresele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo) se
deosebesc de celelalte adunări ale dăscălimii prin amploare şi prin faptul
că la ele nu este refuzată prezenţa niciunui cadru didactic. Dacă în 2006 la
Arad au fost 750 participanţi, în 2008 la Palatul Parlamentului au fost
1300, în 2009 la Bucureşti au fost 950, în 2010 între 27-31 august la
Constanţa -Eforie Sud au fost 950 de învăţători, educatoare, profesori,
universitari, inspectori şcolari din toate judeţele ţării, 70 de cadre
didactice române de peste hotare şi, în premieră la această ediţie, 300 de
membri ai familiilor cadrelor didactice. Pentru şedinţa de deschidere nici
nu s-a găsit sală care să-i încapă pe toţi.

Ca întotdeauna au fost lansate invitaţii preşedenţiei, primului-ministru,
MECTS, tuturor parlamentarilor din comisiile pentru învăţământ, şefilor
partidelor parlamentare, foştilor miniştri ai educaţiei în viaţă, tuturor
liderilor sindicali, universităţilor şi autorităţilor locale din judeţul
gazdă. La acest al XXXI-lea congres AGIRo organizat la Constanţa după ce în
urmă cu 100 de ani, în 1910, tot aici fusese un alt congres AGIRo, a
participat şi o delegaţie oficială a Ministerului Educaţiei din R.Moldova
condusă de ministrul Leonid Bujor.

Specialişti de prestigiu în ştiinţele educaţiei, furnizori de formare
profesională, soft educaţional şi carte şcolară au conferenţiat, au demarat
proiecte, au încheiat parteneriate cu reprezentanţii celor 49
asociaţii/sucursale judeţene/de sector membre AGIRo. Nume ca INTUITEXT,
SIVECO, Centrul Educaţia 2000+, IRSCA EDUCATION şi edituri de prestigiu au
fost alături de participanţi.

O mai mare funcţionalitate a departamentelor şi structurilor AGIRo a fost
principalul scop al congresului. Pentru omogenizarea acestor grupuri de
lucru şi de iniţiativă durata congresului a fost de 5 zile.

Cârcotaşilor care întreabă ce rezultate concrete s-au obţinut le spunem că
dascălii nu producem fabrici şi uzine şi îi rugăm chiar pe dumnealor să
scrie un eseu despre importanţa măcar a şederii împreună tâmplă fierbine
lângă tâmplă a 950 de profesori timp de 5 zile la care se mai adaugă faptul
că până în ultima zi luaseră cuvântul TOŢI cei au dorit şi că ministrul
educaţiei i-a ascultat pe absolut toţi în plen sau informal în sala de mese
şi le-a răspuns FIECĂRUIA. Vor fi rămas frustraţi câţiva demnitari locali că
nu au vorbit în prima zi, că nu au vorbit atunci când rangul le-o cerea, ba
chiar că nu li s-a dat microfonul înaintea lui Tudor Gheorghe. Prioritate au
dascălii care au avut propuneri şi înalţii demnitari care le-ar putea
rezolva.