Societatea Română Veterinară de Neurologie, Neurochirurgie și Medicină comportamentală veterinară – NEUROVET, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca și Nestle Purina, a oganizat în perioada 2-3 iunie, Congresul Internațional de Neurologie, Neurochirurgie și Medicină comportamentală veterinară, Ediţia a I-a.

Comitetul de organizare a congresului a fost alcătuit din cadre didactice din cadrul Facultății de Medicină Veterinară Cluj Napoca, din cadrul Facultății de Medicină Veterinară Iași, dar și din medici veterinari practicieni. Lucrările congresului au fost susținute de lectori invitați din țară și din străinătate, iar

invitatul special în domeniul neurologiei veterinare a fost dr. Orit Chai, din Israel, Diplomat al Colegiului European de Neurologie Veterinară (ECVN).

Lectorii, din străinătate şi din ţară care au susţinut prezentări în cadrul congresului sunt Orit Chai, DVM, Dipl. ECVN-Israel, Conf. univ.dr. Ionașcu Iuliana, DVM, PhD -București, Gonçalo da Graça Pereira, DVM, MsC, PhD, Dip ECAWBM (BM), Dip ECAWBM (AWSEL)-Portugalia, Șef lucrări dr. Costea Ruxandra, DVM, PhD – București, Diószegi Zoltán, DVM, PhD-Ungaria, Dr. Florea Bogdan, MD, PhD – Cluj Napoca, Prof. dr. Vulpe Vasile, DVM, PhD – Iași, Şef lucrări dr. Musteață Mihai, DVM, PhD – Iași.

Pe 3 iunie au fost susținute două workshop-uri. Primul workshop, în domeniul neurochirurgiei veterinare, a avut ca tematică “Tehnica C-lox” și “Tehnica de stabilizare atlanto-axoidiană” în afecțiunile coloanei la câine. Acest workshop a fost condus de dr. Diószegi Zoltán, din Ungaria. Cel de-al doilea workshop desfășurat în cadrul congresului a fost în domeniul medicinii comportamentale, având ca tematică “Psihofarmacologia tulburărilor de comportament la animalele de companie” şi a fost condus de Prof. dr. Gonçalo da Graça Pereira, Diplomat al Colegiului European de Bunăstare a Animalelor și Medicină Comportamentală (ECAWBM BM-AWSEL) din Portugalia.