Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat, în şedinţa de miercuri, o hotărâre privind implementarea proiectului „MAGISTER” – Dezvoltarea Competenţelor Manageriale prin Promovarea şi Garantarea Accesului la Servicii Educaţionale şi de Formare Integrate”, proiect strategic POSDRU în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ilfov.

Proiectul, în valoare de 240.000 lei, are ca obiectiv principal dezvoltarea competenţelor manageriale prin promovarea şi garantarea accesului la servicii educaţionale şi de formare integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, formatorilor şi a altor categorii de personal din educaţie şi formare profesională, precum şi dezvoltarea oportunităţilor de carieră şi sprijin pentru profesori în vederea asigurării unui înalt nivel de calificare a cadrelor didactice. AGERPRES