Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a anunţat că a revizuit şi îmbunătăţit Ghidul pentru desfăşurarea procesului de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat şi Ghidul pentru desfăşurarea procesului de evaluare externă periodică a instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat.

Cele două ghiduri sunt disponibile la adresa: https://www.aracis.ro/ghid-raport-de-autoevaluare.

„Urmare a publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului ministrului educaţiei nr. 3651/12 aprilie 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, Consiliul ARACIS a revizuit şi îmbunătăţit Ghidul pentru desfăşurarea procesului de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat şi Ghidul pentru desfăşurarea procesului de evaluare externă periodică a instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat”, se precizează într-un comunicat de presă al ARACIS.

Potrivit comunicatului, consiliul a analizat şi a validat rezultatele evaluărilor externe pentru 62 de programe de studii universitare, dintre care 52 de licenţă, şase de masterat şi patru Departamente pentru pregătirea personalului didactic pentru 15 domenii de studii universitare de masterat, precum şi pentru trei evaluări instituţionale.

„Pentru evaluările care se vor desfăşura în următoarea perioadă a fost aprobată componenţa comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior şi, de asemenea, au fost validate patru protocoale de evaluare instituţională. Evaluările instituţionale se vor desfăşura la Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti”, se arată în comunicatul citat.

ARACIS a mai anunţat că a participat la Adunarea Generală a Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), eveniment care s-a desfăşurat în format online, iar reprezentantul agenţiei, prof. dr. ing. Cristina Ghiţulică, este, pentru al doilea mandat, unul dintre vicepreşedinţii ENQA. AGERPRES