Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar va fi format din şapte, nouă sau 13 membri, în funcţie de caz, prevede un proiect de metodologie pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei Naţionale.

În cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din şapte membri (trei cadre didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ, doi reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.

Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar. Astfel, în cazul în care consiliul de administraţie este format din nouă membri, dintre aceştia patru sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, doi reprezentanţi ai consiliului local şi doi reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.
În cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia şase sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, trei reprezentanţi ai consiliului local şi trei reprezentanţi ai părinţilor.

„În unităţile pentru învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local. La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie. Reprezentanţii cadrelor didactice sunt aleşi, prin vot secret, de către consiliul profesoral, cu majoritate simpla din totalul membrilor acestuia, inclusiv directorul adjunct, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, din rândul cadrelor didactice angajate în unitatea de învatamânt cu contract individual de muncă”, prevede proiectul.

Reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi de către Consiliul reprezentativ al părinţilor dintre părinţii copiilor sau elevilor din unitatea de învăţământ.

Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională cu numărul de clase în consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională, potrivit legii. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română.

„Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret”, prevede proiectul. AGERPRES