Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a intentat o acţiune în justiţie împotriva Consiliului Judeţean  pentru a obliga administraţia la îndeplinirea obligaţiilor de acordare a reducerilor cu 50 % pentru elevi şi studenţi la transportul intrajudeţean.

Potrivit vicepreşedintei AEC, Alina Ichim, CJ Constanţa a tergiversat până în prezent acordarea reducerilor cu 50 % pentru elevi şi studenţi la transportul intrajudeţean în baza unei interpretări vădit eronate a textelor de lege, de către departamentul juridic din cadrul instituţiei.

„În discuţiile purtate cu autoritatea judeţeană s-au ridicat obiecţii în legătură cu legalitatea şi obiectul cererii noastre arătându-ni-se, în mod eronat, că obligaţia acordării de reduceri şi decontări la transportul elevilor şi studenţilor revine doar consiliilor locale. În primul rând, arătăm, în cererea de chemare în judecată că potrivit Legii nr. 1/2011, elevii şi studenţii beneficiază de reducere, respectiv gratuitate. Există, într-adevăr, şi o procedură de decontare, dar ea se referă exclusiv la situaţia elevilor navetişti, decontarea având ca premisă acordarea reducerii. Şi poziţia Ministerului Educaţiei Naţionale este în acelaşi sens. Acordarea de facilităţi la transportul local la nivel judeţean este în sarcina Consiliului Judeţean Constanţa, şi nu a consiliilor locale, aşa cum în mod greşit au reţinut direcţiile de specialitate ale instituţiei. Faptul că într-o hotărâre de guvern din anul 1996 se precizează că se realizează decont nu produce niciun efect deoarece, în ierarhia actelor normative, legea este întotdeauna peste hotărârea de guvern şi aceasta din urmă nu o poate contrazice”, a precizat reprezentanta AEC. AGERPRES