După ce un număr de 7.000 chestionare a fost diseminat elevilor din 20 de județe, anumite probleme cât și soluții au fost identificate și incluse în documentul pe care Consiliul Elevilor l-a lansat pe 21 iulie. Îniantată în fața principalelor instituții publice, rezoluția a fost dezbătută în cadrul Adunării Generale Extraordinare de la Buzău în perioada 10-13 iulie 2015.

Curricula neactualizată, incorelată la așteptările, nevoile și interesele elevilor a fost recunoscută drept primul impediment în sistemul educațional Românesc. Consiliul Național al Elevilor salută o viitoare modificare a curriculei ce ar trebui să fie mult mai mult axată pe nevoile și interesele principalilor actori ai sistemului de învățământ.

Numărul mare de elevi dintr-o clasă, predarea teoretică și lipsa practicii, lipsa abordării trandisciplinare, accentul ridicat pe materiile de Bacalaureat și nerespecatarea curriculei sunt alte bariere identificate. O evaluare semestrială a profesorilor de către elevi în mod secret privind ora de curs și o evaluare lunară a opiniei elevului privind starea sistemului de învățământ din România, cât și o fișă personalizată a fiecărui principal beneficiar al actului educației în care să fie incluse abilitățile sale sunt îmbunătățire pentru care Consiliul Elevilor militează.

Reprezentativitatea în Consiliul de Administrație va putea fi îmbunătățită doar dacă Metodologia de Consiliu de Administrație este modificată, dacă reprezentantul elevilor este anunțat de viitoarele ședințe iar deciziile luate sunt publicate la avizierul școlii.

Un sistem de învățământ axat pe elevi, în care este respectat Statutul lor așa cum prevede și articolul 80 alin. 2 din Legea Educației Naționale, unde uniforma să nu fie obligatorie iar în cazul introducerii ei, aceasta să fie oferită gratuit de către școală. Mai mult, manualele claselor a XI a și a XII a trebuie să fie distribuite gratuit, numărul absențelor regândit în cadrul notei la purtare și să existe posibilitatea schimbării unui profesor.

Ziua Voluntariatului Semestrial, mai multe informații legate de activitățile nonformale cât și parteneriate strategice cu ONG-uri sunt propuneri făcute de reprezentanții elevilor pentru un sistem educațional mai avansat.

Problemele abandonului școlar cât și a navetiștilor sunt impedimente. Mai mult, sistemul de evaluare și notare trebuie restricționat, în opinia elevilor. Excluderea mediilor generale din ciclul gimnzial din a mai fi un criteriu de departajare pentru admiterea în învățământului preuniversitar cât și apariția a două tipuri de Bacalaureat sunt schimbări propuse de principalii actori ai actului educațional.

Consiliul Elevilor a realizat prin această rezoluţie un pas foarte important în activitatea de reprezentativitate și apărare a drepturilor elevilor din România. S-a reușit expunerea pozițiilor ce au la bază nevoile exprimate de elevi, punând bazele unor noi relații de parteneriat.