Consiliul Naţional al Elevilor şi-a exprimat luni nemulţumirea cu privire la modul în care Ministerul Educaţiei Naţionale tratează începutul noului an şcolar, neacordând suficientă atenţie unor probleme stringente ale sistemului de învăţământ, precum securitatea şi siguranţa elevilor în şcoli, situaţia auxiliarelor şcolare, pregătirea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat, dar şi întârzierea distribuirii manualelor.

În primul rând, criticăm ignoranţa Ministerului Educaţiei Naţionale în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea elevilor în şcoli, dar şi faptul că asigurarea unui climat educaţional lipsit de primejdii pentru elevi nu reprezintă o prioritate pentru decidenţi. Considerăm că este inadmisibil ca în continuare să existe şcoli care să nu dispună de condiţii minimale de funcţionare„, se arată într-un comunicat al Consiliului Naţional al Elevilor.

Totodată, organizaţia afirmă că există „o discordanţă” între viziunea ministerului asupra investiţiei în educaţie şi situaţia existentă în teritoriu, că măsurile luate trebuie corelate cu starea de fapt a sistemului şi că programul-pilot privind digitalizarea trebuie să cuprindă nişte indicatori clari.

„Mai mult decât atât, subliniem necesitatea formării cadrelor didactice în sensul utilizării eficiente a acestor tehnologii în procesul de predare, întrucât au fost semnalate cazuri în care, deşi dotările tehnice există, acestea nu sunt valorificate deoarece cadrele didactice nu ştiu să le folosească. În plus, evidenţiem lipsa unei viziuni clare asupra scopului în care tabletele vor fi folosite de elevi, neprecizându-se dacă acestea vor reprezenta doar un suport digital pentru manualul şcolar sau dacă vor conţine şi alte resurse educaţionale”, susţin reprezentanţii elevilor.

Consiliul Naţional al Elevilor consideră că achiziţionarea unui material didactic auxiliar trebuie stabilită numai prin aprobarea unanimă a tuturor reprezentanţilor legali ai elevilor din clasa în cauză.

Un alt subiect care îi îngrijorează pe reprezentanţii elevilor se referă la „lipsa prezentării mecanismelor” pentru pregătirea cadrelor didactice ce vor preda la clasele a V-a pe baza noilor programe şcolare.

„Considerăm că formarea eficientă a tuturor cadrelor didactice într-o perioadă de numai cinci zile pare un obiectiv nesustenabil şi solicităm detalierea modului de desfăşurare a sesiunilor de pregătire a cadrelor didactice, conţinutul şi facilitatorii acestora. Mai mult decât atât, semnalăm precedentul întârzierii distribuirii manualelor către elevi după începerea anului şcolar, întâlnit anul trecut în cazul elevilor din ciclul superior al liceului şi suntem dezamăgiţi de faptul că elevii de clasa a V-a vor începe învăţământul secundar fără a avea manuale. Avem speranţa că cel puţin îndrumătoarele propuse ca soluţie de compromis nu vor întârzia să ajungă pe băncile elevilor, că profesorii vor fi pregătiţi să lucreze cu ele şi că distribuirea manualelor şcolare nu va depăşi decalajul de opt săptămâni anunţat”, se arată în comunicatul citat. AGERPRES