De-a lungul timpului, demersurile structurii s-au orientat către combaterea superficialităţii cu care factorii decizionali tratează situaţia actuală a sistemului educaţional, pentru ca principalii beneficiari ai acestuia să nu mai întâmpine constant probleme cauzate de lipsa echităţii din sistem. Însă, pentru ca noul Birou executiv al Consiliului Naţional al Elevilor să-şi stabilească o listă clară a priorităţilor pentru acest mandat, este necesară realizarea unei consultări reale cu privire la problemele pe care elevii români le consideră printre cele mai relevante în mediile şcolare de provenienţă ale acestora.

Dintre subiectele abordate prin intermediul formularului, se pot enumera: respectarea drepturilor elevilor, bursele şcolare şi modul de acordare al acestora, comunicarea dintre elevi şi profesori, transportul, finanţarea centrată pe elev şi arhitectura curriculară.

Opinia elevilor asupra modului de desfăşurare al acţiunilor structurii de reprezentare a acestora la nivel naţional este pe cât se poate de necesară, cât şi relevantă, în aşa fel încât demersurile Consiliului Naţional al Elevilor să se plieze în continuare pe nevoile şi interesele reale ale acestora. Din acest motiv, principalii beneficiari ai sistemului de învăţământ românesc, sunt invitaţi să completeze următorul formular (https://bit.ly/3jeehGp) şi să-şi prezinte opinia referitor la care ar trebui să fie priorităţile mandatului pentru anul şcolar 2020-2021.

„Anul acesta, Consiliul Naţional al Elevilor îşi conturează strategia pentru mandatul în curs prin intermediul unei consultări directe, adresate tuturor elevilor. De-a lungul timpului, ne-a fost imputat faptul că demersurile Consiliului Elevilor nu sunt reprezentative, în ciuda faptului că structura noastră e una piramidală, care se bazează pe participarea tuturor elevilor, atât la nivel şcolar, cât şi judeţean şi naţional. Din acest motiv, anul acesta ne creionăm planul de acţiune pentru mandat în directă concordanţă cu nevoile şi dorinţele colegilor noştri. Dacă eşti elev, dă-ne o mână de ajutor şi completează formularul!”, a declarat Rareş Voicu, Preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.