Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR), întrunit la sfârşitul săptămânii la Arad, solicită printr-o rezoluţie continuarea procesului de evaluare a şcolilor doctorale, pe baza metodologiei de evaluare aflată în vigoare.

Totodată, CNR cere în textul rezoluţiei îmbunătăţirea şi revizuirea punctuală şi justificată a unor indicatori, referitor la termenul de îndeplinire a standardelor, precum şi extinderea cu o lună a termenului de depunere a Dosarelor de autoevaluare. De asemenea, CNR consideră inoportună orice abordare lipsită de responsabilitate, prin care s-ar dori elaborarea şi promovarea ‘pe repede înainte’ a unei noi legi a educaţiei.

„CNR susţine importanţa unei noi legi a educaţiei. Este esenţial să avem un cadru legal caracterizat de viziune, coerenţă şi predictibilitate şi care să promoveze eficient principiul învăţământului centrat pe student. Acesta trebuie să răspundă aşteptărilor întregii societăţi româneşti, ceea ce necesită consultări relevante şi profesioniste, necesita timp, obiectivitate şi echilibru, elemente ce nu pot fi asigurate într-un an electoral caracterizat de multiple interese politice”, se afirmă în rezoluţia CNR.

În document se mai menţionează, cu privire la corelarea domeniilor ARACIS-CNATDCU-ISCED, solicitarea către Agenţia Naţionale pentru Calificări (ANC) să prezinte o propunere de corelare a denumirii Comisiilor CNATDCU şi ARACIS cu domeniile ISCED, precum şi cu domeniile de licenţă şi masterat.

„Pentru formularea acestei propuneri, solicităm ca ANC să se consulte cu reprezentanţii universităţilor româneşti, pe domenii, pentru a se clarifica echivalentă cu domeniile ISCED. Această armonizare este esenţială pentru susţinerea mobilităţii studenţilor în spaţiul european, pentru internaţionalizarea Învăţământului superior românesc, precum şi pentru recunoaşterea completă a diplomelor româneşti”, se adaugă în textul rezoluţiei.

În finalul documentului transmis AGERPRES, „CNR reafirmă necesitatea respectării autonomiei universitare ca şi garant al independenţei şi responsabilităţii academice asumate de membrii oricărei comunităţi academice şi respectate, conform Constituţiei României, de către orice terţi, indiferent de apartenenţa la foruri naţionale sau internaţionale”. AGERPRES