Consorţiul universitar „Academica Plus” consideră că pachetul legislativ „România Educată”, aşa cum a fost propus spre dezbatere publică, conţine prevederi „binevenite” şi reflectă rezultatele dezbaterilor, propunerilor şi ideilor specialiştilor în educaţie.

„Legile educaţiei care transpun Proiectul „România Educată” sunt cea mai bună soluţie pentru sistemul de învăţământ din România! Consorţiul universitar „Academica Plus” consideră că pachetul legislativ „România Educată”, aşa cum a fost propus spre dezbatere publică, conţine prevederi binevenite şi reflectă rezultatele dezbaterilor, propunerilor şi ideilor specialiştilor în educaţie”, afirmă reprezentanţii consorţiului.

Potrivit acestora, proiectul legii Învăţământului Superior abordează într-un mod „echitabil şi responsabil” principiul autonomiei universitare şi implementează măsuri de reformă de care are nevoie sistemul de învăţământ superior din România. În opinia reprezentanţilor consorţiului, mecanismele de finanţare prevăzute în proiectul legii Învăţământului Superior, mult îmbunătăţite şi adaptate nevoilor reale de dezvoltare a universităţilor, asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ, „în egală măsură echitabil şi performant”, având drept rezultat formarea unor specialişti capabili să se adapteze pe piaţa forţei de muncă şi să contribuie la dezvoltarea societăţii în general.

„Am luat act de punctul de vedere exprimat în spaţiul public de către Consorţiul Universitaria şi faţă de acesta, cele 10 universităţi de stat, cu 67.000 de studenţi şi aproape 7.000 de cadre didactice, auxiliare şi nedidactice, parte din Consorţiul universitar „Academica Plus”, considerăm că avem aceleaşi drepturi la reprezentare, dialog şi parteneriat instituţional. Având în vedere dinamica nevoilor reale de studiu ale potenţialilor studenţi, considerăm că a sosit momentul pentru a gândi finanţarea conform unor criterii precum atractivitatea programelor de studii, reprezentativitatea pe piaţa muncii locală şi regională, nevoile reale de studiu ale studenţilor noştri şi nu în ultimul rând nevoile de resursă umană înalt calificată ale economiei româneşti în ansamblul ei”, afirmă Consorţiul „Academica Plus”.

Consorţiul „Academica Plus” menţionează că susţine ce s-a propus în proiectul legii Învăţământului Superior, în forma supusă dezbaterii publice – finanţarea prin locuri subvenţionate pe categorii de programe de studiu (L, M, D) care să ţină cont de toate cele enunţate anterior, cu „o mai mare flexibilitate” în redistribuirea locurilor subvenţionate rămase vacante din „varii” motive către acele universităţi care dovedesc o „atractivitate sporită sau un impact strategic deosebit” al unor programe de studiu.

„Respingem categoric orice propuneri de finanţare bazate pe criterii legate de vechimea sau mărimea unei universităţi, criterii pe care le considerăm neconforme cu principiile constituţionale, fiind de natură inclusiv să conducă la schimbarea abordării conceptului de axare a educaţiei pe student. Spre exemplu, dreptul la educaţie al unui student al Universităţii din Bacău este egal cu dreptul la educaţie al unui student al Universităţii din Bucureşti! Legea trebuie să asigure norme suficient de clare şi echitabile, astfel încât acest lucru să fie realizat. Considerăm total nepotrivite propunerile de finanţare discreţionară, aşa cum s-a mai practicat, din păcate, în deceniile trecute, timpuri după care unii rectori încă tânjesc”, afirmă „Academica Plus”.

Potrivit sursei citate, „singura modalitate corectă” de finanţare a învăţământului superior trebuie să aibă în vedere coeficienţii de cost – cât anume este necesar să se cheltuie cu şcolarizarea unui student pentru fiecare domeniu de studiu în parte. „Desigur, considerăm extrem de oportună creşterea fondului destinat activităţilor de cercetare de la 100 la 500 milioane anual. Cercetarea ştiinţifică universitară a avut de suferit enorm, în ultimii ani, tocmai din cauza unei finanţări deficitare în contextul în care misiunea de cercetare este una importantă, asumată de către universităţile româneşti şi imperativ obligatorie prin lege”, mai susţin reprezentanţii consorţiului.

Consorţiul universitar „Academica Plus”, format din Universitatea din Piteşti, Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea ‘1 Decembrie 1918’ din Alba Iulia, Universitatea ‘Valahia’ din Târgovişte, Universitatea din Oradea, Universitatea din Petroşani, Universitatea ‘Aurel Vlaicu’ din Arad, Universitatea ‘Vasile Alecsandri’ din Bacău şi Universitatea ‘Constantin Brâncuşi’ din Târgu-Jiu s-a reunit online în ziua de luni pentru a dezbate şi a sintetiza asupra noilor legi ale educaţiei naţionale, aflate în dezbatere publică. AGERPRES