marga_andrei_.jpgConducerea Universităţii Babeş-Boylai şi reprezentanţii mai multor universităţi şi institute de cercetare au semnat, miercuri, la Cluj-Napoca, protocolul de constituire a Consorţiului „Transcarpatica”, care va derula programe aplicative de impact, bazate pe inovaţii ale ştiinţelor de vârf ale lumii contemporane.

În deschiderea reuniunii de lucru, rectorul Universităţii Babeş-Boylai, prof. univ. dr. Andrei Marga, a făcut o scurtă prezentare a instituţiei clujene de învăţământ superior, evidenţiind atât istoria sa de aproape un secol cât şi extinderile şi lucrările de modernizare din ultimele două decenii, care au făcut ca în prezent universitatea să aibă 145 de clădiri, cea mai mare fiind a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA).

Totodată, prof. dr. Andrei Marga a amintit că oraşul Cluj-Napoca este cel mai divers din Europa în privinţa confesiunilor religioase, iar UBB este cea mai complexă universitate de pe continent, cu cel mai amplu program de studii în limba germană din afara graniţelor Germaniei şi Austriei, cu studii în limba maghiară, în limbile de circulaţie internaţională, precum şi cu un Institut de Studii Iudaice, unul de limbă şi civilizaţie chineză – Institutul Confucius şi Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice.

Rectorul UBB a arătat, în context, că „în consecinţa Legii educaţiei, UBB va trebui să înfiinţeze departamente pe criterii etnice, deşi fundamentarea statului naţional român din 1918 consfinţise nedivizarea linguală şi etnică”. „Nicăieri în Europa departamentele universităţilor nu sunt divizate pe astfel de criterii. Dar ce nu se poate nicăieri în Europa se poate pe malurile Dâmboviţei. Este un pas foarte complicat şi cu implicaţii de lungă durată. Noi vom aplica legea dar nu ne asumăm deloc răspunderea pentru consecinţe”, a arătat rectorul UBB, adăugând, totodată, că dacă Legea educaţiei nu era adoptată, UBB urma să intre, în maximum doi-trei ani, în Topul 500 al celor mai performante universităţi din lume. Î

n asentimentul participanţilor la reuniune, rectorul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Adrian Gorun, a arătat că fondarea Consorţiului „Transcarpatica” este un un pas deosebit de important pentru proiecte noi şi viabile în România, în domeniul aplicativ şi al ştiinţelor de vârf, cu atât mai mult cu cât universităţile care constituie acest organism au un curriculum actualizat cu cel al instituţiei clujene de învăţământ superior.

Din Consorţiul „Transcarpatica” vor face parte renumite institute de cercetare, precum Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice (ICSI) din Râmnicu-Vâlcea, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor al Academiei Române, Institutul de Cercetări Ştiinţifice, Inginerie Tehnologică şi Proiectări, Mine si Lignit din Craiova, precum şi alte institute reprezentative la nivel naţional. AGERPRES