Membrii Consorţiului Universitaria afirmă că, potrivit autonomiei universitare, nu vor accepta prevederile legii privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

„Membrii Consorţiului Universitaria, alcătuit din Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, au aflat consternaţi de aprobarea, în şedinţa de guvern din 9 iunie 2021, a proiectului de lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare. Autonomia universitară este garantată prin Constituţia României, iar acest drept este de necontestat şi nenegociabil. Conform acesteia, şi în concordanţă deplină cu Legea educaţiei naţionale, universităţile îşi elaborează propriile strategii instituţionale şi îşi gestionează autonom şi în interesul universităţii resursele umane. Noi, cele cinci mari universităţi membre ale Consorţiului Universitaria, considerăm inacceptabil ca tocmai legiuitorul să încalce legea, prin intervenţia sa abuzivă într-un domeniu care aparţine exclusiv factorilor decizionali ai unei universităţi”, se arată într-un comunicat de presă al Consorţiului Universitaria.

Potrivit sursei citate, „nimeni nu are dreptul legal să intervină şi să ştirbească, prin modificarea legislaţiei, autoritatea şi autonomia universitară„.

În virtutea acesteia, nu vom accepta ca decizia privind resursele umane, implicit procesul didactic şi de cercetare din universitate, să fie exercitată din exteriorul universităţii, printr-o lege abuzivă, al cărei proiect a fost aprobat astăzi de guvern, şi care prevede ca unic criteriu şi argument o simplă cerere de continuare a activităţii la împlinirea vârstei legale de pensionare. Este îngrijorătoare şi contraproductivă această atitudine a decidenţilor de imixtiune în asigurarea unui mediu propice stimulării calităţii şi competitivităţii în mediul academic. Universităţile trebuie să îşi definească autonom politicile de personal didactic şi de cercetare pe baza unor standarde de calitate şi criterii nediscriminatorii, aprobate de către Senatul universitar. Continuarea activităţii după împlinirea vârstei legale de pensionare se poate realiza numai în aceste condiţii„, precizează consorţiul amintit.

Membrii Consorţiului Universitaria solicită „imperios” respectarea legală şi reală a autonomiei universitare, în spiritul promovării calităţii academice în România şi al pregătirii tot mai bune a absolvenţilor.

Comunicatul este semnat de profesorii universitari Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, preşedintele în exerciţiu al Consorţiului Universitaria; Tudorel Toader, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Daniel David, rectorul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca; Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti, şi Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara. AGERPRES